Как да промените размера на блокчейн партидата за извличане?

SubQuery TeamLess than 1 minute

Как да промените размера на блокчейн партидата за извличане?

Видео ръководство


Въеведение

Размерът на партидата по подразбиране е 100, но това може да се промени с помощта на допълнителната команда --batch-size=xx.

Трябва да направите това в командния ред като допълнителен флаг или ако използвате Docker, модифицирайте docker-compose.yml с:

subquery-node:
  image: onfinality/subql-node:latest
  depends_on:
   - "postgres"
  restart: always
  environment:
   DB_USER: postgres
   DB_PASS: postgres
   DB_DATABASE: postgres
   DB_HOST: postgres
   DB_PORT: 5432
  volumes:
   - ./:/app
  command:
   - -f=/app
   - --local
   - --batch-size=50

Този пример задава размера на партидата - 50.

Защо да променяте размера на партидата?

Използването на по-малък размер на партида може да намали използването на паметта и да не оставя потребителите в изчакване при изпълнение на големи заявки. С други думи, вашето приложение може да реагира по-бързо.