Cosmos Quick Start

SubQuery TeamAbout 6 min

Cosmos Quick Start

In this Quick start guide, we're going to start with a simple Cosmos starter project in the Juno Network and then finish by indexing some actual real data. Това е перфекта основа, с която да започнете при разработка свой собствен проект SubQuery.

Ако търсите ръководства за Substrate/Polkadot, можете да прочетете Специфичното за субстрат/Polkadot ръководство за бързо начало.

В края на това ръководство ще получите работещ SubQuery проект, стартиран върху нодата SubQuery и с крайна точка GraphQL, от която можете да изисквате необходими данни.

Ако все още не сте го направили, ви предлагаме да разгледате терминологиятаизползвана в SubQuery.

The goal of this quick start guide is to adapt the standard starter project to begin indexing all votes on the Terra Developer Fundopen in new window (which also contributed to SubQuery) from Cosmos, it should only take 10-15 minutes

You can see the final code of this project here at https://github.com/jamesbayly/juno-terra-developer-fund-votesopen in new window

Подготовка

Локална Среда за Разработка

Инсталирайте SubQuery CLI

Инсталирайте SubQuery CLI глобално на вашият терминал с помощта на NPM:

# NPM
npm install -g @subql/cli

Обърнете внимание, ние НЕ препоръчваме използването на yarn global за инсталиране на @subql/cli поради лошото управление на зависимостите, което може да доведе до грешки в бъдеще.

След това можете да стартирате помощ, за да видите наличните команди и начините на използване, предоставени от CLI

subql помощ

Инициализиране на Стартов Проект в SubQuery

Cosmos is not yet supported in SubQuery's CLI (subql), to start with Juno clone or fork the starter projectopen in new window.

След като процесът на инициализация приключи, трябва да видите, че в директорията е създадена папка с името на вашия проект. Съдържанието на тази директория трябва да бъде идентично с посоченото в Структурата на директорията.

И накрая, в директорията на проекта изпълнете следната команда, за да инсталирате зависимостите на новия проект.

::: code-tabs @tab:active yarn shell cd PROJECT_NAME yarn install