Terra Бързо Стартиране

SubQuery TeamAbout 6 min

Terra Бързо Стартиране

В това ръководство за бърз старт ще започнем с прост стартов проект на Terra и след това ще завършим, като индексираме някои действителни реални данни. Това е перфекта основа, с която да започнете при разработка свой собствен проект SubQuery.

Ако търсите ръководства за Substrate/Polkadot, можете да прочетете Специфичното за субстрат/Polkadot ръководство за бързо начало.

В края на това ръководство ще получите работещ SubQuery проект, стартиран върху нодата SubQuery и с крайна точка GraphQL, от която можете да изисквате необходими данни.

Ако все още не сте го направили, ви предлагаме да разгледате терминологиятаизползвана в SubQuery.

Целта на това ръководство за бързо стартиране е да адаптира стандартния стартов проект, за да започне индексирането на всички трансфери от Terra, трябва да отнеме само 10-15 минути

Подготовка

Локална Среда за Разработка

Инсталирайте SubQuery CLI

Инсталирайте SubQuery CLI глобално на вашият терминал с помощта на NPM:

# NPM
npm install -g @subql/cli

Обърнете внимание, ние НЕ препоръчваме използването на yarn global за инсталиране на @subql/cli поради лошото управление на зависимостите, което може да доведе до грешки в бъдеще.

След това можете да стартирате помощ, за да видите наличните команди и начините на използване, предоставени от CLI

subql помощ

Инициализиране на Стартов Проект в SubQuery

Вътре в директорията, в която искате да създадете проект SubQuery, изпълнете следната команда, за да започнете.

subql init

Ще ви бъдат зададени някои въпроси, по време на инициализирането на проекта SubQuery:

  • Project Name: A name for your SubQuery project
  • Мрежово семейство: Блокчейн мрежовото семейство от слой 1, което този проект SubQuery ще бъде разработен за индексиране, използвайте клавишите със стрелки на клавиатурата си, за да изберете от опциите, за това ръководство ще използваме „Terra“
  • Мрежа: Конкретната мрежа, която този проект SubQuery ще бъде разработен за индексиране, използвайте клавишите със стрелки на клавиатурата си, за да изберете от опциите, за това ръководство ще използваме „Terra“
  • Template: Изберете шаблон за проекта SubQuery, който ще служи като начална точка за започване на разработка, предлагаме да изберете "Starter project"
  • Git repository (опционално): посочете Git URL хранилище, в което ще се съхранява този проект SubQuery (при разполагане в SubQuery Explorer)
  • RPC endpoint (Необходимо): Укажете HTTPS URL за работеща крайна точка RPC която ще бъде използвана по подразбиране за този проект. Този вид нода RPC трябва да представлява архивна нода (да има състояние на пълна веригата). За това ръководство ще използваме стойността по подразбиране "https://terra-columbus-5.beta.api.onfinality.io"
  • Authors (задължително): въведете собственика на този проект за SubQuery тук (например вашето име!)
  • Description (опционално): можете да предоставите кратко описание за вашия проект, който описва какви данни съдържа и какво могат да правят потребителите с него
  • Version (Задължително): въведете свой персонализиран номер на версията или използвайте стойността по подразбиране (1.0.0)
  • License (задължително): предоставете софтуерен лиценз за този проект или потвърдете такъв по подразбиране (Apache-2.0)

След като процесът на инициализация приключи, трябва да видите, че в директорията е създадена папка с името на вашия проект. Съдържанието на тази директория трябва да бъде идентично с посоченото в Структурата на директорията.

И накрая, в директорията на проекта изпълнете следната команда, за да инсталирате зависимостите на новия проект.

::: code-tabs @tab:active yarn shell cd PROJECT_NAME yarn install