3. Какво следва?

SubQuery TeamLess than 1 minute

3. Какво следва?

Сега, след като имате ясно разбиране как да изградите основен SubQuery проект, какви са следващите стъпки от вашето пътуване?

  • Сега можете лесно да публикувате своя проект. SubQuery provides a managed service solution where you can deploy your new project. Може да го разгърнете в SubQuery Managed Serviceopen in new window и да направите запитване с помощта на нашият Exploreropen in new window. Прочетете това пълно ръководство за това как да публикувате новия си проект в SubQuery Projects.

  • За да се потопите по-дълбоко в документацията за разработчици, преминете към секцията Компилация и научете повече за трите ключови файла: манифестния файл, схемата на GraphQL и файла за съпоставяне.

  • Ако искате да практикувате с повече реални примери, тогава отидете в нашия раздел Курсове и научете важни концепции със свързани упражнения и лабораторни учебници. Получете достъп до лесно достъпни проекти с отворен код и получете практическо изживяване с проекти на SubQuery.

  • В крайна сметка, ако искате да проучите повече начини за стартиране и публикуване на вашия проект, вижте Run & Секция за публикуване. Получете пълна информация за всички начини за стартиране на вашия SubQuery проект, заедно с усъвършенствани функции за агрегиране и абонамент на GraphQL.