Skip to main content

Заявете своя проект в SubQuery Explorer

SubQuery TeamLess than 1 minute

Заявете своя проект в SubQuery Explorer

SubQuery Exploreropen in new window is an online Managed Service that provides access to published SubQuery projects made by contributors in our community and managed by the SubQuery team. Можете да публикувате свои собствени проекти на SubQuery в нашия изследовател, като следвате нашето ръководство за Публикуване на вашия проект на SubQuery.

SubQuery Explorer

SubQuery explorer ще ви помогне да започнете работа. Ние хостваме тези проекти на SubQuery онлайн и позволяваме на всеки да прави заявки безплатно. Тези управлявани нодове ще бъдат наблюдавани и управлявани от екипа на SubQuery на ниво производителност, което ще позволи на производствените приложения да ги използват и да разчитат на тях.

SubQuery Project

Също така ще отбележите, че SubQuery Explorer предоставя playground за откриване на налични данни с примерни заявки - можете да тествате заявки директно във вашия браузър, без да внедрявате код. Освен това направихме някои малки подобрения в нашата документация, за да поддържаме по-добре разработчиците в тяхното пътуване към по-добро запитване и анализиране на световните данни на Polkadot.

On the top right of the playground, you'll find a Docs button that will open a documentation draw. Тази документация се генерира автоматично и ви помага да намерите за какви обекти и методи можете да направите заявка.

Note Learn more about the [GraphQL Query language.](./graphql.md) :::