จะเริ่มต้นที่ Block Height ที่ต่างกันได้อย่างไร?

... 2022-8-5 Less than 1 minute

# จะเริ่มต้นที่ Block Height ที่ต่างกันได้อย่างไร?

# คู่มือวิดีโอ

# บทนำ

โดยค่าเริ่มต้น โปรเจ็กต์เริ่มต้นทั้งหมดจะเริ่มซิงโครไนซ์บล็อกเชนจากบล็อกแรก (Genesis Block) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเริ่มจากบล็อกที่ 1 สำหรับบล็อกเชนขนาดใหญ่ โดยปกติจะใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ในการซิงโครไนซ์ให้สมบูรณ์

ในการเริ่มโหนด SubQuery ที่ซิงโครไนซ์จาก Block Height ที่ไม่ใช่ศูนย์ สิ่งที่คุณต้องทำคือแก้ไขไฟล์ project.yaml ของคุณและเปลี่ยนค่า startBlock

ด้านล่างเป็นไฟล์ project.yaml ที่ตั้งค่าบล็อกเริ่มต้นเป็น 1,000,000

specVersion: 0.0.1
description: ""
repository: ""
schema: ./schema.graphql
network:
 endpoint: wss://polkadot.api.onfinality.io/public-ws
 dictionary: https://api.subquery.network/sq/subquery/dictionary-polkadot
dataSources:
 - name: main
  kind: substrate/Runtime
  startBlock: 1000000
  mapping:
   handlers:
    - handler: handleBlock
     kind: substrate/BlockHandler

Text
XPath: /pre/code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

# ทำไมไม่เริ่มจากศูนย์?

สาเหตุหลักคือสามารถลดเวลาที่ใช้ในการซิงโครไนซ์บล็อกเชนได้ ซึ่งหมายความว่าหากคุณสนใจเฉพาะธุรกรรมในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา คุณสามารถที่จะซิงโครไนซ์เฉพาะ 3 เดือนนั้น ทำให้เวลารอน้อยลง และคุณสามารถเริ่มการพัฒนาได้เร็วขึ้น

# ข้อเสียของการไม่เริ่มจากศูนย์คืออะไร?

ข้อเสียที่ชัดเจนที่สุดคือคุณจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลบนบล็อกเชนสำหรับบล็อกที่คุณไม่มีได้

# จะทราบ Height ของบล็อกเชนปัจจุบันได้อย่างไร?

หากคุณกำลังใช้เครือข่าย Polkadot คุณสามารถไปที่ https://polkascan.io/ (opens new window) เลือกเครือข่ายแล้วดูค่า "Finalized Block"

# ฉันต้องทำการ Rebuild หรือ Codegen หรือไม่?

ไม่ เนื่องจากคุณกำลังแก้ไขไฟล์ project.yaml ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับการกำหนดค่า คุณจะไม่ต้องทำการ Rebuild หรือ Regenerate โค้ด Typescript ใหม่

Last update: August 5, 2022 10:08