จะ debug โปรเจกต์ SubQuery ได้อย่างไร?

... 2022-12-1 Less than 1 minute

# จะ debug โปรเจกต์ SubQuery ได้อย่างไร?

# คู่มือวิดีโอ

# บทนำ

ในการ debug โปรเจกต์ SubQuery เช่น การข้ามไปยังบรรทัดโค้ดที่ต้องการ การตั้งค่า breakpoints และการตรวจสอบตัวแปร คุณจะต้องใช้ inspector ของ Node.js ร่วมกับ Chrome developer tools

# Node inspector

รันคำสั่งต่อไปนี้ในหน้าจอเทอร์มินัล

node --inspect-brk <path to subql-node> -f <path to subQuery project>
1

ตัวอย่าง:

node --inspect-brk /usr/local/bin/subql-node -f ~/Code/subQuery/projects/subql-helloworld/
Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/56156753-c07d-4bbe-af2d-2c7ff4bcc5ad
For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
Debugger attached.
1
2
3
4

# Chrome devtools

เปิด Chrome DevTools และไปที่แท็บ Sources โปรดทราบว่าการคลิกที่ไอคอนสีเขียวจะเป็นการเปิดหน้าต่างใหม่

node inspect

ไปที่ Filesystem และเพิ่มโฟลเดอร์โปรเจกต์ของคุณไป workspace จากนั้นเปิด dist > โฟลเดอร์ mappings และเลือกโค้ดคุณต้องการ debug จากนั้นตรวจสอบโค้ดเช่นเดียวกับเครื่องมือสำหรับ debug มาตรฐานทั่วไป

การ debug projects

Last update: December 1, 2022 23:29