การจำกัดความ

... 2022-12-1 Less than 1 minute

# การจำกัดความ

  • โปรเจค SubQuery (ที่ที่เวทมนตร์เกิดขึ้น): คำจำกัดความ (@subql/cli (opens new window)) ของวิธีที่ SubQuery Node ควรสำรวจและรวมเครือข่ายของโปรเจกต์ และวิธีที่ข้อมูลควรแปลง และเก็บไว้เพื่อเปิดใช้งานการสืบค้น GraphQL ที่เป็นประโยชน์
  • SubQuery Node (ที่ซึ่งงานจะถูกทำให้เสร็จสิ้น): แพ็คเกจ (@subql/node (opens new window)) ที่เป็นไปตามคำจำกัดความของโปรเจกต์ SubQuery และมีการรันโหนดซึ่งมีการจัดทำดัชนีของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
  • SubQuery Query Service (ที่ซึ่งเราไปเอาข้อมูลมา): แพ็คเกจ (@subql/query (opens new window)) ที่สื่อสารกับ GraphQL API ของโหนด SubQuery ที่ใช้เพื่อสืบค้นและดูข้อมูลในดัชนี
  • GraphQL (วิธีที่เราสืบค้นข้อมูล): ภาษาที่ใช้สืบค้นสำหรับ API ซึ่งเหมาะสมและเจาะจงกับข้อมูลตามกราฟที่มีความยืดหยุ่น - ดูที่ graphql.org (opens new window)
Last update: December 1, 2022 23:29