การติดตั้ง SubQuery

... 2022-8-10 Less than 1 minute

# การติดตั้ง SubQuery

มันจะมีส่วนประกอบต่างๆ ที่จำเป็นในการสร้างโปรเจ็กต์ SubQuery, @subql/cli (opens new window) ในการสร้างโปรเจ็กต์ SubQuery ส่วนประกอบ @subql/node (opens new window) ซึ่งจำเป็นสำหรับการรัน Indexer และชุดคำสั่ง @subql/query (opens new window) ซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้าง Queries

# ติดตั้ง @subql/cli

เครื่องมือ @subql/cli (opens new window) ช่วยสร้างโครงร่างให้กับโครงการ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

ติดตั้ง SubQuery CLI แบบ Global บนเทอร์มินัลของคุณโดยใช้ Yarn หรือ NPM:

คุณสามารถรันคำสั่ง help เพื่อดู command ที่ใช้ได้รวมถึงการใช้งานด้วย CLI:

subql help
1

# ติดตั้ง @subql/node

โหนด SubQuery เป็นการ Implement ที่ดึงข้อมูลบล็อกเชนที่ใช้ Substrate จากโปรเจ็กต์ SubQuery และบันทึกลงในฐานข้อมูล Postgres

ติดตั้งโหนด SubQuery แบบ Global บนเทอร์มินัลของคุณโดยใช้ Yarn หรือ NPM:

Once installed, you can can start a node with:

subql-node <command>
1

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Docker หรือคุณโฮสต์โปรเจ็กต์ของคุณใน SubQuery Projects คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้ เนื่องจากมี SubQuery Node ให้ใน Docker Container และโครงสร้างพื้นฐานของโฮสต์อยู่แล้ว

# ติดตั้ง @subql/query

Query Library ของ SubQuery ให้บริการที่จะช่วยให้คุณสามารถ query โปรเจ็กต์ของคุณในแม้ว่าคุณจะอยู่ใน "สนามหลังบ้าน" ผ่านเบราว์เซอร์ของคุณ

ติดตั้ง SubQuery query แบบ Global บนเทอร์มินอลของคุณโดยใช้ Yarn หรือ NPM:

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Docker หรือโฮสต์โปรเจ็กต์ของคุณใน SubQuery Projects คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เช่นกัน เนื่องจากมี SubQuery Node ให้ใน Docker Container และโครงสร้างพื้นฐานของโฮสต์อยู่แล้ว

Last update: August 10, 2022 00:49