คู่มือเริ่มต้นสำหรับ Avalanche

... 2022-12-1 About 2 min

# คู่มือเริ่มต้นสำหรับ Avalanche

ในไกด์นี้ พวกเราจะพาไปเริ่มต้นอย่างง่ายๆกับ Avalanche โปรเจค และ ทำการดัชนีกับข้อมูลจริง นี้จะเป็นการสร้างพื้นฐานให้กับคุณเมื่อตอนที่คุณทำโปรเจกต์ SubQuery ของคุณเอง

ถ้าคุณกำลังหาไกด์สำหรับ Substrate/Polkadot คุณสามารถอ่านได้ที่ Substrate/Polkadot specific quick start guide

หลังจบคู่มือนี้ คุณจะมีโปรเจ็กต์ SubQuery ที่ทำงานบนโหนด SubQuery และมี GraphQL endpoint ที่คุณสามารถสืบค้นข้อมูลได้

หากคุณยังไม่คุ้นเคย เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับ คำศัพท์ ที่ใช้ใน SubQuery

เป้าหมายของบทเรียนนี้คือการทำดัชนี Token Pangolin ทั้งหมด Approve บันทึก มันควรใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที

# การเตรียมความพร้อม

# สภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาภายในตัวเครื่อง

# การติดตั้ง SubQuery CLI

ติดตั้ง SubQuery CLI แบบ Global บนเทอมินัลของคุณโดยใช้ NPM

# NPM
npm install -g @subql/cli
1
2

โปรดทราบว่าเรา ไม่ สนับสนุนให้ใช้ yarn global สำหรับการติดตั้ง @subql/cliเนื่องจากการจัดการ dependency ที่ไม่ดี ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดได้

จากนั้นคุณสามารถรันคำสั่ง help เพื่อดูคำสั่งและการใช้งานที่ CLI จัดเตรียมให้

subql help
1

# เริ่มต้น SubQuery Starter Project

ภายใน directory ที่คุณต้องการที่จะสร้าง Subquery Project สามารถรันคำสั่งต่อไปนี้เพื่อเป็นการเริ่มต้น

subql init
1

เมื่อเราทำการสร้างโปรเจ็กต์ SubQuery จะมีรายละเอียดให้กรอกคือ:

 • Project Name: A name for your SubQuery project
 • Network Family: ตระกูลเครือข่ายบล๊อคเชน layer-1 ที่โปรเจกต์ SubQuery จะถูกพัฒนาเพื่อ index ใช้ปุ่มลูกศรบนแป้นพิมพ์เพื่อเลือกจากตัวเลือกต่างๆ สำหรับคำแนะนำนี้ เราจะใช้_"Avalanche"_
 • Network: เฉพาะเครือข่ายที่โครงการ SubQuery นี้จะdevelop เพื่อสร้าง index ใช้ปุ่มลูกศรบนแป้นพิมพ์เพื่อเลือกจากตัวเลือกต่างๆ สำหรับคู่มือนี้เราจะใช้_"Avalanche"_
 • Template: เลือกเทมเพลตโปรเจกต์ SubQuery ที่จะให้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อเริ่มการ Develop เราขอแนะนำให้เลือก "Starter project"
 • Git repository (ทางเลือก): ระบุ Git URL ไปยัง repo ที่โปรเจกต์ SubQuery ที่จะถูกทำการโฮสต์ (เมื่อโฮสต์ใน Subquery Explorer)
 • RPC endpoint (จำเป็น): ระบุ HTTPS URL ไปยัง RPC endpoint ที่ทำงานอยู่ที่จะใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นของโปรเจค RPC node นี้ต้องเป็น archive node (มีสถานะ full chain state) สำหรับคู่มือนี้เราจะใช้ค่าเริ่มต้น "avalanche.api.onfinality.io"
 • Authors (Required): กรอกชื่อเจ้าของโปรเจกต์ที่นี่ (เช่น ชื่อของคุณ)
 • Description (ไม่บังคับ): คุณสามารถใส่ข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับโปรเจกต์ของคุณโดยอธิบายว่ามีข้อมูลใดบ้างและผู้ใช้สามารถทำอะไรกับมันได้
 • Version (จำเป็น): ระบุหมายเลขเวอร์ชันที่กำหนดเองหรือใช้ค่าเริ่มต้น(1.0.0)
 • License (จำเป็น): ระบุใบอนุญาตซอฟต์แวร์สำหรับโปรเจกต์นี้หรือใช้ค่าเริ่มต้น (Apache-2.0)

หลังจากกระบวนการเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์ คุณควรเห็นโฟลเดอร์ที่มีชื่อโปรเจคของคุณถูกสร้างขึ้นภายในไดเร็กทอรี เนื้อหาของไดเรกทอรีนี้ควรเหมือนกับที่ระบุไว้ใน Directory Structure

สุดท้าย ภายใต้ไดเรกทอรีของโปรเจกต์ ให้รันคำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง dependencies ของโปรเจกต์ใหม่นี้

# สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโปรเจกต์ของคุณ

ในแพ็คเกจเริ่มต้นที่คุณเพิ่งติดตั้ง เราได้จัดเตรียมการกำหนดค่ามาตรฐานสำหรับโปรเจกต์ใหม่ของคุณ</5> คุณจะต้องทำงานบนไฟล์เหล่านี้เป็นหลัก:

 1. The Manifest in schema.graphql
 2. Project Manifest ใน project.yaml
 3. Mapping functions ในไดเรกทอรี src/mappings/

เป้าหมายของคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อนี้คือการปรับโปรเจกต์มาตรฐานเริ่มต้นเพื่อสร้าง index Pangolin ทั้งหมด อนุมัติ transaction logs

# อับเดทไฟล์ GraphQL Schema ของคุณ

ไฟล์ schema.graphql นั้นกำหนด GraphQL schemas ที่หลากหลาย เนื่องจากวิธีการทำงานของภาษา GraphQL query ใช้ในการดึงข้อมูลทำงานนั้น ไฟล์ Schema จึงเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดรูปร่างของข้อมูลของคุณจาก SubQuery เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายปลายทางได้ล่วงหน้า

พวกเรากำลังจะอัพเดทไฟล์ schema.graphql เพื่อจะลบ entities ที่มีอยู่และอ่านดังต่อไปนี้

type PangolinApproval @entity {
 id: ID!
 transactionHash: String!
 blockNumber: String!
 blockHash: String!
 addressFrom: String
 addressTo: String
 amount: String
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สำคัญ: เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับไฟล์ schemaโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สร้าง directory types ของคุณขึ้นมาใหม่ ทำแบบนี้เลย

คุณจะพบโมเดลที่สร้างขึ้นใน /src/types/models directory. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมภายใน schema.graphql ไฟล์, โปรดตรวจสอบได้ที่ เอกสารของเราภายใต้ Build/GraphQL Schema

# การอับเดทโปรเจกต์ไฟล์ Manifest

โปนเจกต์ไฟล์ Manifest (project.yaml) สามารถมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นโปรเจกต์ของคุณและกำหนดรายละเอียดส่วนใหญ่ว่า SubQuery จะสร้าง index และแปลง chain data อย่างไร

เราจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ Manifest มากนักเนื่องจากไฟล์ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องแล้ว แต่เราจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวจัดการของเรา โปรดทราบว่าเรากำลังวางแผนที่จะจัดทำดัชนีบันทึกการอนุมัติตัวนิ่มทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องอัปเดตส่วน datasources เพื่ออ่านข้อมูลต่อไปนี้

dataSources:
 - kind: avalanche/Runtime
  startBlock: 57360 # Block when the Pangolin contract was created
  options:
   # Must be a key of assets
   abi: erc20
   ## Pangolin token https://snowtrace.io/token/0x60781c2586d68229fde47564546784ab3faca982
   address: "0x60781C2586D68229fde47564546784ab3fACA982"
  assets:
   erc20:
    file: "./node_modules/@pangolindex/exchange-contracts/artifacts/contracts/pangolin-core/interfaces/IPangolinERC20.sol/IPangolinERC20.json"
  mapping:
   file: "./dist/index.js"
   handlers:
    - handler: handleLog
     kind: avalanche/LogHandler
     filter:
      ## Follows standard log filters https://docs.ethers.io/v5/concepts/events/
      function: Approve(address spender, uint256 rawAmount)
      # address: "0x60781C2586D68229fde47564546784ab3fACA982"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

นี้หมายความว่าพวกเราจะรัน handleLog แมปปิ้งฟังก์ชั่นที่ทุกครั้งที่มีapprove log on ทุก transaction จาก Pangolin contract (opens new window).

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Project Manifest (project.yaml) ไฟล์,โปรดตรวจสอบได้ที่เอกสารของเราภายใต้ Build/Manifest File

# เพิ่ม Mapping Function เข้าไป

ฟังก์ชันการ Mapping กำหนดวิธีที่ข้อมูลของเชนถูกแปลงเป็น GraphQL entities ที่ปรับให้เหมาะสมที่เราได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ในไฟล์ schema.graphql

นำทางไปยัง mapping function เริ่มต้นใน src/mappings directory คุณจะเห็นสามฟังก์ชันที่ส่งออก, handleBlock, handleLog, และ handleTransaction. คุณสามารถลบทั้ง handleBlock และ handleTransaction functions, เราจัดการกับ handleLog function เท่านั้น

handleLog function ได้รับ event data เมื่อใดก็ตามที่เหตุการณ์ตรงกับตัวกรองที่เราระบุไว้ก่อนหน้านี้ในของเราproject.yaml. เราจะอัปเดตเพื่อประมวลผลทุกๆการ approval ธุรกรรมและบันทึกลงใน GraphQL entities ที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้

คุณสามารถอัปเดตฟังก์ชั่น handleLog ดังต่อไปนี้ (บันทึกการ imports เพิ่ม):

import { PangolinApproval } from "../types";
import { AvalancheLog } from "@subql/types-avalanche";

export async function handleLog(event: AvalancheLog): Promise<void> {
 const pangolinApprovalRecord = new PangolinApproval(
  `${event.blockHash}-${event.logIndex}`
 );

 pangolinApprovalRecord.transactionHash = event.transactionHash;
 pangolinApprovalRecord.blockHash = event.blockHash;
 pangolinApprovalRecord.blockNumber = event.blockNumber;
 # topics store data as an array
 pangolinApprovalRecord.addressFrom = event.topics[0];
 pangolinApprovalRecord.addressTo = event.topics[1];
 pangolinApprovalRecord.amount = event.topics[2];

 await pangolinApprovalRecord.save();
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

การดำเนินการนี้คือการได้รับ Avalanche Log ซึ่งรวมถึงข้อมูล transation log บน payload ด้วย เราดึงข้อมูลนี้แล้วสร้าง instantiate ใหม่ PangolinApproval entity ที่เรากำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ในไฟล์schema.graphql เราเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมแล้วใช้ function .save() เพื่อที่จะบันทึก entity ใหม่ (SubQuery จะบันทึกอัตโนมัติใน database).

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับmapping functions โปรดดูเอกสารประกอบของเราข้างใต้Build/Mappings

# การสร้างโปรเจกต์

ในการใช้งานโปรเจกต์ SubQuery ใหม่ของคุณ เราต้องสร้างงานของเราก่อน ใช้คำสั่ง build จาก root directory ของโปรเจกต์

สำคัญ เมื่อไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงใน Mapping Functions คุณจำเป็นต้องสร้างโปรเจคของคุณใหม่

# Running and Querying your Project

# Run your Project with Docker

เมื่อไรก็ตามที่คุณสร้าง Subquery Project ใหม่ คุณควรจะรันโปเจค local บนคอมพิวเตอร์ของคุณเสมอเพื่อทดสอบมันก่อน. วิธีที่ง่ายที่สุดคือให้ใช้ Docker.

ทุกๆการตั้งค่าใน SubQuery node จะรันอยู่ภายในdocker-compose.yml ไฟล์. สำหรับโปรเจกต์ใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรที่นี่ แต่คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์และการตั้งค่าใน Run a Project section ของเรา

ภายใต้ poject directory ให้รันคำสั่งต่อไปนี้

อาจใช้เวลาสักครู่ในการดาวน์โหลดแพ็คเกจที่จำเป็นสำหรับครั้งแรก (@subql/node (opens new window), @subql/query (opens new window), and Postgres) แต่ในไม่ช้า คุณจะเห็น SubQuery node ที่ทำงานอยู่ อดทนไว้

# ทำการ Query โปรเจกต์ของคุณ

เปิดเบราว์เซอร์ของคุณและไปที่ http://localhost:3000 (opens new window)

คุณควรเห็นGraphQl playground แสดงใน explorer และ schemas ที่พร้อมสำหรับการ query ที่ตำแหน่งด้านบนขวาของ playground คุณจะพบปุ่ม Docs ที่จะเปิดการร่างเอกสาร เอกสารนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและช่วยให้คุณค้นหา entities และ methods ที่คุณสามารถค้นหาได้

สำหรับโปรเจ็กต์เริ่มต้น SubQuery ใหม่ คุณสามารถลองใช้ query เพื่อรับทราบวิธีการทำงานหรือ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ GraphQL Query language.

query {
 pangolinApprovals(first: 5) {
  nodes {
   id
   blockNumber
   blockHash
   transactionHash
   addressFrom
   addressTo
   amount
  }
 }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

# เผยแพร่โปรเจกต์ SubQuery ของคุณ

SubQuery ให้บริการที่มีการจัดการฟรีเมื่อคุณปรับใช้โปรเจ็กต์ใหม่ได้ คุณสามารถปรับใช้มัน SubQuery Projects (opens new window) และ query โดยใช้ Explorer (opens new window).

อ่านคำแนะนำเพื่อเผยแพร่โปรเจกต์ของคุณไปยัง SubQuery Projects, โปรดจำไว้คุณต้อง deploy โดย IPFS.

# ขั้นตอนต่อไป

ขอแสดงความยินดีด้วย ตอนนี้คุณโปรเจกต์ SubQuery ที่ทำงานอยู่ในเครื่องที่ยอมรับคำขอ GraphQL API สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจาก bLuna แล้ว

ในตอนนี้คุณมีความเข้าใจเชิงลึกถึงวิธีการสร้างโปรเจกต์ SubQuery พื้นฐานแล้ว คำถามคือจากเราจะไปที่ไหนกันต่อ? หากคุณรู้สึกมั่นใจแล้วคุณสามารถข้ามเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์หลักสามไฟล์ได้เลย ไฟล์ Manifest, GraphQL schema และ mappings file ภายใต้การ สร้างส่วนของเอกสารเหล่านี้.

หรือไปต่อที่ Academy section ซึ่งจะมี workshops เชิงลึก แบบฝึกหัดและตัวอย้างโปรเจกต์ให้เพิ่เติม เราจะดูการปรับเปลี่ยนขั้นสูงเพิ่มเติมที่นั่น และเราจะเจาะลึกลงไปที่การเรียกใช้โครงการ SubQuery โดยการเรียกใช้โปรเจกต์ที่พร้อมใช้งานและเป็นโปรเจกต์แบบ open source

สุดท้ายนี้ หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มเติมในการรันและเผยแพร่โปรเจกต์ของคุณ Run & Publish section ของเราสามารถให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทั้งหมดในการรันโปรเจกต์ SubQuery ของคุณและการรวบรวม GraphQL ขั้นสูง และ การ subscription features อื่นๆ

Last update: December 1, 2022 23:29