Blockchain getirme toplu iş boyutu nasıl değiştirilir?

SubQuery Team1 dakikadan az

Blockchain getirme toplu iş boyutu nasıl değiştirilir?

Video kılavuzu


Giriş

Varsayılan toplu iş boyutu 100'dür, ancak bu, --batch-size=xx komutu kullanılarak değiştirilebilir.

Bunu komut satırına ek bir bayrak olarak yapmanız veya Docker kullanıyorsanız, docker-compose.yml dosyasını aşağıdakilerle değiştirin:

subquery-node:
  image: onfinality/subql-node:latest
  depends_on:
   - "postgres"
  restart: always
  environment:
   DB_USER: postgres
   DB_PASS: postgres
   DB_DATABASE: postgres
   DB_HOST: postgres
   DB_PORT: 5432
  volumes:
   - ./:/app
  command:
   - -f=/app
   - --local
   - --batch-size=50

Bu örnek, toplu iş boyutunu 50 olarak ayarlar.

Toplu iş boyutu neden değiştirilir?

Daha küçük bir toplu iş boyutu kullanmak bellek kullanımını azaltabilir ve kullanıcıları büyük sorgular için asılı bırakmaz. Diğer sözcüklerde, uygulamanız daha duyarlı olabilir.