Blockchain getirme toplu iş boyutu nasıl değiştirilir?

... 2022-10-5 Less than 1 minute

# Blockchain getirme toplu iş boyutu nasıl değiştirilir?

# Video kılavuzu

# Giriş

Varsayılan toplu iş boyutu 100'dür, ancak bu, --batch-size=xx komutu kullanılarak değiştirilebilir.

Bunu komut satırına ek bir bayrak olarak yapmanız veya Docker kullanıyorsanız, docker-compose.yml dosyasını aşağıdakilerle değiştirin:

subquery-node:
  image: onfinality/subql-node:latest
  depends_on:
   - "postgres"
  restart: always
  environment:
   DB_USER: postgres
   DB_PASS: postgres
   DB_DATABASE: postgres
   DB_HOST: postgres
   DB_PORT: 5432
  volumes:
   - ./:/app
  command:
   - -f=/app
   - --local
   - --batch-size=50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Bu örnek, toplu iş boyutunu 50 olarak ayarlar.

# Toplu iş boyutu neden değiştirilir?

Daha küçük bir toplu iş boyutu kullanmak bellek kullanımını azaltabilir ve kullanıcıları büyük sorgular için asılı bırakmaz. Diğer sözcüklerde, uygulamanız daha duyarlı olabilir.

Last update: October 5, 2022 01:44