Toplama İşlevleri

SubQuery Team1 dakikadan az

Toplama İşlevleri

Gruplandır

Alt sorgu, sorgunuz sırasında bir değerler kümesi üzerinde hesaplama yapmanıza olanak sağlamak için gelişmiş toplama işlevlerini destekler.

Toplama işlevleri genellikle sorgunuzdaki GroupBy işleviyle birlikte kullanılır.

Group By, tek bir sorguda alt sorgudan bir kümedeki farklı değerleri hızlı bir şekilde almanızı sağlar.

Graphql Groupby

Gelişmiş Toplama İşlevleri

Alt sorgu, güvenli olmayan moddayken aşağıdaki toplama işlevlerini sağlar:

  • sum (sayı benzeri alanlar için geçerlidir) - tüm değerleri bir araya getirmenin sonucu
  • distinctCount (tüm alanlar için geçerlidir) - farklı değerlerin sayısının sayımı
  • min (sayı benzeri alanlar için geçerlidir) - en küçük değer
  • max (applies to number-like fields)- en büyük değer
  • average (sayı benzeri alanlar için geçerlidir) - ortalama (aritmetik ortalama) değer
  • stddevSample (sayı benzeri alanlar için geçerlidir) - değerlerin örnek standart sapması
  • stddevPopulation (sayı benzeri alanlar için geçerlidir) - değerlerin popülasyon standart sapması
  • varianceSample (sayı benzeri alanlar için geçerlidir) - değerlerin örnek varyansı
  • variancePopulation (sayı benzeri alanlar için geçerlidir) - değerlerin popülasyon varyansı

SubQuery's implementation of aggregate functions is based on pg-aggregatesopen in new window, you can find more information there.

Important Please note that you must enable the `--unsafe` flag on the query service in order to use these functions. [Read more](./references.md#unsafe-query-service).

Also, note that the --unsafe command will prevent your project from being run in the SubQuery Network, and you must contact support if you want this command to be run with your project in SubQuery's managed serviceopen in new window. :::