Làm thế nào để xoá một dự án SubQuery?

SubQuery TeamKhoảng 1 phút

Làm thế nào để xoá một dự án SubQuery?

Giới thiệu

Điều quan trọng là giữ cho các dự án của bạn trong Dự án SubQuery phù hợp và được cập nhật. Đối với bất kỳ dự án nào đã tải lên Dự án SubQuery với mục đích thử nghiệm, bạn nên xóa chúng sau đó để tiết kiệm tài nguyên và tiết kiệm chi phí.

Chạy một nút chỉ mục là một tùy chọn khác ngoài việc sử dụng Docker hoặc có một dự án được lưu trữ tại SubQuery Managed Serviceopen in new window. Nó đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực hơn nhưng sẽ nâng cao hiểu biết của bạn về cách SubQuery hoạt động.

Xóa một dự án khỏi vị trí dàn dựng

Để xóa dự án khỏi vị trí dàn dựng, hãy nhấp vào 3 dấu chấm trong phần vị trí dàn dựng trong chi tiết triển khai trên trang bảng điều khiển chi tiết dự án của bạn và chọn Delete.

Xóa một dự án khỏi vị trí dàn dựng

Xóa dự án khỏi vị trí sản xuất

Để xóa dự án khỏi vị trí sản xuất, bạn sẽ phải xóa toàn bộ dự án. Điều hướng đến góc trên cùng bên phải và nhấp vào 3 dấu chấm, đây là cài đặt cho toàn bộ dự án. Sau đó chọn "Delete Project".

Xóa dự án khỏi vị trí sản xuất