Liên kết truyền thông xã hội

SubQuery là một dự án đang hoạt động nhằm duy trì và giao tiếp với những người theo dõi qua nhiều kênh truyền thông xã hội.

Mục đích của chúng tôi là lắng nghe và tương tác với cộng đồng trung thành của mình, vì vậy hãy tham gia cuộc trò chuyện và gửi cho chúng tôi ý tưởng hoặc câu hỏi của bạn!

Cộng đồng SubQuery chính thức

Cộng đồng SubQuery không chính thức

Những cộng đồng này không được kiểm duyệt bởi đội ngũ SubQuery, nhưng các đại sứ của chúng tôi có thể ở đó để hỗ trợ. Hãy cẩn thận với các thủ đoạn lừa đảo vì SubQuery không chịu trách nhiệm về những gì xảy ra bởi những hành động này.