Bắt đầu nhanh với Terra

SubQuery TeamKhoảng 10 phút

Bắt đầu nhanh với Terra

Trong hướng dẫn bắt đầu nhanh này, chúng ta sẽ bắt đầu với một dự án Terra khởi đầu đơn giản và sau đó kết thúc bằng cách lập chỉ mục một số dữ liệu thực tế. Đây là cơ sở tuyệt vời để bắt đầu khi phát triển Dự án SubQuery của riêng bạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm hướng dẫn cho Substrate/Polkadot, bạn có thể đọc Hướng dẫn bắt đầu nhanh cụ thể dành cho Substrate/Polkadot.

Sau khi hoàn thành xong hướng dẫn này, bạn sẽ có một dự án SubQuery đang hoạt động chạy trên nút SubQuery với điểm cuối GraphQL mà có thể truy vấn dữ liệu từ đó.

Nếu bạn chưa sẵn sàng, chúng tôi khuyên bạn nên tự làm quen với thuật ngữ được sử dụng trong SubQuery.

Mục tiêu của hướng dẫn bắt đầu nhanh này là điều chỉnh dự án khởi đầu tiêu chuẩn để bắt đầu lập chỉ mục tất cả các giao dịch từ Terra, chỉ mất 10-15 phút

Chuẩn bị

Môi trường phát triển địa phương

Cài đặt CLI SubQuery

Cài đặt SubQuery CLI tổng thể trên terminal của bạn bằng cách sử dụng NPM:

# NPM
npm install -g @subql/cli

Xin lưu ý rằng chúng tôi KHÔNG khuyến khích sử dụng yarn global để cài đặt @subql/cli do khả năng quản lý dependency kém có thể dẫn đến lỗi.

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể chạy lệnh help để xem các lệnh có sẵn của CLI và cách sử dụng chúng

subql help

Khởi tạo Dự án khởi đầu SubQuery

Bên trong thư mục mà bạn muốn tạo một dự án SubQuery, hãy chạy lệnh sau để bắt đầu.

subql init

Bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi khi dự án SubQuery được khởi tạo:

  • Project Name: Tên dự án SubQuery của bạn
  • Network Family: Mạng blockchain layer-1 mà dự án Subquery sẽ được phát triển để lập chỉ mục, dùng dấu mũi tên để di chuyển giữa các lựa chọn, trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ sử dụng "Terra"
  • Network: Mạng cụ thể mà dự án SubQuery này sẽ được phát triển để lập chỉ mục, dùng phím mũi tên để di chuyển giữa các lựa chọn, trong bài hướng dẫn này chúng ta sẽ dùng "Terra"
  • Template: Chọn mẫu dự án SubQuery để bắt đầu phát triển, chúng tôi gợi ý bạn chọn "Starter project"
  • Git repository (Tùy chọn): Cung cấp URL Git cho kho lưu trữ dự án SubQuery này (khi được lưu trữ trong SubQuery Explorer)
  • RPC endpoint (Bắt buộc): Cung cấp URL HTTPS cho điểm cuối RPC đang chạy, sẽ được sử dụng mặc định cho dự án này. Nút RPC này phải là một nút lưu trữ (có trạng thái chuỗi đầy đủ). Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng giá trị mặc định "https://terra-columbus-5.beta.api.onfinality.io"
  • Authors (Bắt buộc): Nhập chủ sở hữu của dự án SubQuery này tại đây (ví dụ: tên bạn!)
  • Description (Tùy chọn): Bạn có thể cung cấp một đoạn giới thiệu ngắn về dự án của mình, mô tả dự án chứa dữ liệu gì và người dùng có thể làm gì với dự án
  • Version (Bắt buộc): Nhập số phiên bản tùy chỉnh hoặc sử dụng giá trị mặc định (1.0.0)
  • License (Bắt buộc): Cung cấp giấy phép phần mềm cho dự án này hoặc chấp nhận mặc định (Apache-2.0)

Sau khi quá trình khởi tạo hoàn tất, bạn sẽ thấy một thư mục có tên dự án của bạn đã được tạo bên trong thư mục. Nội dung của thư mục này phải giống với nội dung được liệt kê trong Cấu trúc thư mục.

Cuối cùng, trong thư mục dự án, chạy lệnh sau để cài đặt các phụ thuộc của dự án mới.

::: code-tabs @tab:active yarn shell cd PROJECT_NAME yarn install