Truy vấn dự án của bạn trong SubQuery Explorer

SubQuery TeamKhoảng 1 phút

Truy vấn dự án của bạn trong SubQuery Explorer

SubQuery Exploreropen in new window is an online Managed Service that provides access to published SubQuery projects made by contributors in our community and managed by the SubQuery team. Bạn có thể xuất bản các dự án SubQuery của riêng mình lên explorer của chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn của chúng tôi để Xuất bản Dự án SubQuery của bạn.

SubQuery Explorer

Trình khám phá SubQuery giúp bạn bắt đầu dễ dàng. Chúng tôi đang lưu trữ các dự án SubQuery này trực tuyến và cho phép mọi người truy vấn miễn phí từng dự án. Các node được quản lý này sẽ được đội ngũ SubQuery giám sát và điều hành ở mức hiệu suất cho phép các ứng dụng sử dụng và tin tưởng vào chúng.

Dự Án SubQuery

Bạn cũng sẽ lưu ý rằng SubQuery Explorer cung cấp một sân chơi để khám phá dữ liệu có sẵn với các truy vấn mẫu - bạn có thể kiểm tra các truy vấn trực tiếp trong trình duyệt của mình mà không cần triển khai mã. Ngoài ra, chúng tôi đã thực hiện một số cải tiến nhỏ đối với tài liệu của mình để hỗ trợ tốt hơn cho các nhà phát triển trong hành trình truy vấn và phân tích dữ liệu của thế giới Polkadot tốt hơn.

On the top right of the playground, you'll find a Docs button that will open a documentation draw. Tài liệu này được tạo tự động và giúp bạn tìm thấy những thực thể và phương pháp nào bạn có thể truy vấn.

Note Learn more about the [GraphQL Query language.](./graphql.md) :::