Truy vấn dự án của bạn trong SubQuery Explorer

... 2022-8-15 Khoảng 2 phút

# Truy vấn dự án của bạn trong SubQuery Explorer

SubQuery Explorer (opens new window) là một dịch vụ được lưu trữ trực tuyến (tại explorer.subquery.network (opens new window)) cung cấp quyền truy cập vào các dự án SubQuery đã xuất bản được thực hiện bởi những người đóng góp trong cộng đồng của chúng tôi và được quản lý bởi nhóm SubQuery. Bạn có thể xuất bản các dự án SubQuery của riêng mình lên explorer của chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn của chúng tôi để Xuất bản Dự án SubQuery của bạn.

SubQuery Explorer

Trình khám phá SubQuery giúp bạn bắt đầu dễ dàng. Chúng tôi đang lưu trữ các dự án SubQuery này trực tuyến và cho phép mọi người truy vấn miễn phí từng dự án. Các node được quản lý này sẽ được đội ngũ SubQuery giám sát và điều hành ở mức hiệu suất cho phép các ứng dụng sử dụng và tin tưởng vào chúng.

Dự Án SubQuery

Bạn cũng sẽ lưu ý rằng SubQuery Explorer cung cấp một sân chơi để khám phá dữ liệu có sẵn với các truy vấn mẫu - bạn có thể kiểm tra các truy vấn trực tiếp trong trình duyệt của mình mà không cần triển khai mã. Ngoài ra, chúng tôi đã thực hiện một số cải tiến nhỏ đối với tài liệu của mình để hỗ trợ tốt hơn cho các nhà phát triển trong hành trình truy vấn và phân tích dữ liệu của thế giới Polkadot tốt hơn.

Ở trên cùng bên phải của sân chơi, bạn sẽ tìm thấy nút Tài liệu sẽ mở bản vẽ tài liệu. Tài liệu này được tạo tự động và giúp bạn tìm thấy những thực thể và phương pháp nào bạn có thể truy vấn. Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi đang sử dụng Sum Rewards SubQuery (opens new window) để có được 5 tài khoản được thưởng nhiều nhất (về doanh thu đặt cược) trên Polkadot chưa bao giờ bị cắt giảm.

Tài Liệu SubQuery

Tìm hiểu thêm về ngôn ngữ GraphQL Query.

Cập nhật gần nhất lúc: August 15, 2022 23:43