Bỏ qua nội dung chính

Người uỷ quyền

SubQuery TeamKhoảng 7 phút

Người uỷ quyền

Người ủy quyền là gì?

Người ủy quyền là người phi kỹ thuật có vai trò trong Mạng SubQuery và là một cách tuyệt vời để bắt đầu tham gia vào Mạng SubQuery. Vai trò này cho phép Người ủy quyền "ủy thác" SQT của họ cho một hoặc nhiều Người lập chỉ mục và kiếm được phần thưởng (tương tự như staking).

Nếu không có Người ủy quyền, Người lập chỉ mục có thể sẽ kiếm được ít phần thưởng hơn vì họ sẽ có ít SQT hơn để phân bổ. Do đó, Người lập chỉ mục cạnh tranh để thu hút Người ủy quyền bằng cách cung cấp một phần của phần thưởng của Người lập chỉ mục.

Yêu cầu để trở thành một Người ủy quyền

Một trong những điều tốt nhất về việc trở thành một Người ủy quyền là bạn không cần biết bất kỳ devops, mã hóa, hay kinh nghiệm kỹ thuật. Sự hiểu biết cơ bản về Mạng SubQuery là tất cả những gì cần thiết để trở thành một Người ủy quyền.

Lợi ích của việc trở thành một Người ủy quyền

Có một số lợi ích của việc trở thành một Người ủy quyền như sau:

  • Dễ dàng để bắt đầu: Đòi hỏi ít kiến thức kỹ thuật, Người ủy quyềnn chỉ cần có token SQT và sau đó tìm hiểu quy trình ủy thác token cho Người lập chỉ mục họ ưa thích.
  • Đóng góp vào mạng: Ủy thác cho Người lập chỉ mục là một cách để hỗ trợ các yêu cầu dịch vụ làm việc của Người lập chỉ mục cho người tiêu dùng. Đổi lại, Người ủy quyền được thưởng SQT.
  • Kiếm phần thưởng: Người ủy quyền có thể gửi SQT của họ hoạt động bằng cách ủy quyền SQT của họ cho Người lập chỉ mục và kiếm một phần trong pool phần thưởng.
  • Không yêu cầu số tiền ủy quyền tối thiểu: Không có yêu cầu ủy quyền tối thiểu để trở thành Người ủy quyền. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể tham gia cho dù họ có bao nhiêu SQT.

Người ủy quyền được thưởng như thế nào?

Để thu hút Người ủy quyền hỗ trợ công việc của họ, Người lập chỉ mục cung cấp cho Người ủy quyền một phần phần thưởng mà họ kiếm được. Người lập chỉ mục sẽ quảng cáo Tỷ lệ hoa hồng của Người lập chỉ mục, trong đó doanh thu còn lại sau đó sẽ được chia sẻ trong tổng số ủy quyền/pool đặt cược tương ứng với giá trị được ủy quyền/đặt cược riêng lẻ trong pool.

Tỷ lệ hoa hồng của người lập chỉ mục: Đây là tỷ lệ phần trăm của phí thu được từ việc cung cấp yêu cầu cho Người tiêu dùng. Người lập chỉ mục có thể tự do đặt tỷ lệ này thành bất kỳ giá trị nào họ muốn. Tỷ lệ phần trăm cao hơn cho thấy Người lập chỉ mục giữ nhiều lợi nhuận hơn. Tỷ lệ phần trăm thấp hơn cho thấy Người lập chỉ mục chia sẻ nhiều lợi nhuận hơn với Người ủy quyền của họ.

Những người ủy quyền sẽ chỉ nhận được doanh thu của Chu kỳ đặt cược khi họ đã tham gia trong suốt thời gian đó. Ví dụ: nếu họ tham gia Chu kỳ đặt cược giữa chừng, thì họ sẽ không kiếm được bất kỳ doanh thu Phí Truy vấn nào cho Chu kỳ cụ thể đó.

Nếu Người lập chỉ mục muốn tăng Tỷ lệ Hoa hồng Lập chỉ mục mà họ cung cấp cho Người ủy quyền, họ phải quảng cáo điều này cho toàn bộ Chu kỳ đặt cược. Người lập chỉ mục sẽ có thể giảm Tỷ lệ hoa hồng lập chỉ mục của họ bất kỳ lúc nào để nâng cao SQT được ủy quyền hơn để đặt cược trong thời gian ngắn hạn. Người ủy quyền có thể rút hoặc hủy bỏ số tiền đã đặt cược của họ bất kỳ lúc nào, nhưng họ sẽ mất bất kỳ phần thưởng nào kiếm được trong Chu kỳ đặt cược (vì họ không phải là một phần của nhóm ủy quyền trong toàn bộ thời gian của Chu kỳ đặt cược).

Rủi ro khi trở thành Người ủy quyền

Mặc dù nó không được coi là một vai trò rủi ro, nhưng việc trở thành Người ủy quyền bao gồm một số rủi ro cần lưu ý.

  1. Rủi ro biến động thị trường: Những biến động liên tục trên thị trường là rủi ro không chỉ ảnh hưởng đến SQT mà còn ảnh hưởng đến tất cả các mã thông báo trên thị trường tiền điện tử nói chung. Thực hiện một cách tiếp cận dài hạn có thể làm giảm loại rủi ro này.
  2. Việc điều chỉnh liên tục các thông số đặt cược của Người lập chỉ mục và phí ủy quyền có thể làm tăng rủi ro cho Người ủy quyền. Ví dụ: Người ủy quyền có thể bỏ lỡ thay đổi trong các thông số đặt cược dẫn đến lợi nhuận ít hơn mong đợi. Để giảm rủi ro này, khi Người lập chỉ mục giảm các thông số cổ phần của họ, nó sẽ chỉ có hiệu lực sau khi đã hoàn thành đầy đủ Chu kỳ tiếp theo, tạo thời gian cho người được ủy quyền đánh giá và thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
  3. Trình lập chỉ mục hoạt động kém: Có thể Người ủy quyền có thể chọn Người lập chỉ mục hoạt động kém và do đó cung cấp lợi tức đầu tư không đạt tiêu chuẩn cho Người ủy quyền. Do đó, Người ủy quyền được khuyến khích thực hiện thẩm định Người lập chỉ mục tiềm năng. Chỉ mục Danh tiếng cũng có sẵn để giúp Người ủy quyền so sánh các Người lập chỉ mục với nhau.

Làm thế nào để chọn Người lập chỉ mục?

Người ủy quyền có thể chọn Người lập chỉ mục tiềm năng dựa trên Chỉ số danh tiếng hoặc RI. RI này tính đến thời gian hoạt động của Người lập chỉ mục, tỷ lệ hoa hồng của người lập chỉ mục, sự kiện cắt giảm và tần suất thay đổi tham số của Người lập chỉ mục.

SubQuery sẽ sớm khởi chạy RI chính thức, nhưng chúng tôi hy vọng các ứng dụng ủy quyền khác sẽ tính toán và phát hành riêng của chúng.

Thời gian không thưởng

Bên cạnh khoảng thời gian Người đại diện có thể kiếm tiền một cách hiệu quả, một khoảng thời gian không thưởng cũng xảy ra. Những người ủy quyền sẽ chỉ nhận được doanh thu của Chu kỳ đặt cược khi họ đã tham gia trong suốt thời gian đó. Ví dụ: nếu Người ủy quyền tham gia một Chu kỳ đặt cược giữa chừng, họ sẽ không kiếm được bất kỳ phần thưởng nào cho Chu kỳ cụ thể đó.

Người ủy quyền có thể thay đổi trình chỉ mục mà SQT của họ được ủy quyền (được gọi là điều chỉnh lại), thay đổi này sẽ được xếp hàng đợi để diễn ra tự động vào cuối Chu kỳ và không có giai đoạn tan băng nào xảy ra.

Nếu Người ủy quyền quyết định hủy ủy thác SQT của họ, thì thời gian làm tan băng 28 ngày sẽ bắt đầu. Không thể sử dụng các mã thông báo trong thời gian này, không có phí nào có thể được tích lũy hoặc bất kỳ phần thưởng nào đạt được.

Thẩm định của người lập chỉ mục cho Người ủy quyền

Sau khi tìm thấy (các) Người lập chỉ mục ưa thích, nên thực hiện thẩm định để kiểm tra danh tiếng và độ tin cậy của Người lập chỉ mục. Các đánh giá có thể được thực hiện để đánh giá xem Người lập chỉ mục có hoạt động trong cộng đồng hay không, Người lập chỉ mục có giúp đỡ các thành viên khác không, nếu có thể liên lạc với Người lập chỉ mục và liệu Người lập chỉ mục có cập nhật các bản cập nhật về giao thức và dự án hay không.

Vòng đời ủy quyền

Người ủy quyền ủy quyền (đặt cọc) SQT vào hợp đồng của Người lập chỉ mục.

Sau đó, người ủy quyền có thể quyết định số lượng để điều hướng lại cho mỗi Người lập chỉ mục mà họ lựa chọn.

Người ủy quyền có thể hoàn tác (rút) mã thông báo về ví của họ. Điều này sẽ kích hoạt khoảng thời gian khóa là 28 ngày.

Sau khi hoàn thành giai đoạn mở khóa, các mã thông báo sẽ có sẵn để rút/yêu cầu nhận thưởng.