Обучаващи инструкции & примери

... 2022-8-10 Less than 1 minute

# Обучаващи инструкции & примери

Тук ще разгледаме нашите обучаващи инструкции и различни примери, които ще ви помогнат да започнете работа по най-лесния и бърз начин.

# Инструкции

# Примерни проекти в SubQuery

Пример Описание Теми
външен-финализиран-блок (opens new window) Индексира външните елементи, за да могат да бъдат заявени с използване на техния хеш Най-простият пример с функция__обработка на блокове__
указание на времето на блока (opens new window) Индексира времевите етикети на всеки завършен блок Друга лесна функция обработка на повикванията
праг на валидаторите (opens new window) Индексира най-ниската сума на залога, необходима за избор на валидатор. По-сложната функция__обработка на блокове__ която изпълнява външни повиквания към @polkadot/api за повече данни по веригата
сума за възнаграждение (opens new window) Индекси, определящи стейкинг бонда, наградите от завършените събития в блока По-сложната функция обработка на събития със__съотношение__един-към-много
обект-отношение (opens new window) Индексира трансферите по бланси между акаунти, също индексира пакета служебни програми batchAll, за да знае съдържанието на външните повиквания Отношения__един към много__ и много към много и сложна външна обработка
kitty (opens new window) Индексира информацията за създаване на kitties. Сложната обработка на повикванията__или__обработка на събитията, с данни, индексирани от персонализираната верига
Last update: August 10, 2022 00:49