Skip to main content

Брандирани материали

SubQuery TeamLess than 1 minute

Брандирани материали

**Всички елементи от бранда/ марката SubQuery са фирмена собственост, като се отнасяме много отговорно към нашата визията бранда. **

Ако решите да използвате различни търговски марки, лого, дизайни или други характеристики на марката, моля, следвайте внимателно указанията описани тук или се свържете с нас чрез социалните медии за допълнително разяснение.

Ако се съмнявате, попитайте!

Експортируем файл Figma

Нашият файл Figma съдържа пълна колекция от всички активи на марката (лого, шрифтове, цветове, изображения и т.н.) с възможност за експорт.

Figma - Ресурси за бранда SubQueryopen in new window

Пакет от брандинг активи

По-малък ZIP пакет с активи на марката: public_branding.zipopen in new window.