1. Създайте нов проект

SubQuery TeamAbout 3 min

1. Създайте нов проект

Целта на това ръководство за бърз старт е да ви предостави пълна настройка за разработка и напътствани стъпки за създаване на вашия първи блокчейн проект на SubQuery. Той е насочен към опитни разработчици до тези, които тепърва започват своето блокчейн пътуване.

Това ръководство за бърз старт трябва да отнеме около 10-15 минути.

След като завършите това ръководство за бърз старт, ще имате работещ проект на SubQuery, който ще се изпълнява на възел на SubQuery. Ще можете да адаптирате стандартния стартов проект и да индексирате трансфери от любимата си блокчейн мрежа като Polkadot, Avalanche, Cosmos и др.

Нека започнем процеса на създаване на вашия първи блокчейн проект SubQuery.

Предпоставки

Преди да започнете да създавате първия си блокчейн проект с SubQuery, уверете се, че сте инсталирали необходимите поддържащи софтуерни приложения. Това са:

Сега сте готови да започнете с първата стъпка, която е инсталирането на SubQuery CLI.

1. Инсталирайте SubQuery CLI

Инсталирайте SubQuery CLI глобално на вашият терминал с помощта на NPM:

# NPM
npm install -g @subql/cli

::: опасност Ние НЕ насърчаваме използването на yarn global за инсталиране на @subql/cli поради лошото му управление на зависимостите. Това може да доведе до множество грешки. :::

Разгледайте всички налични команди и тяхното използване. Изпълнете дадената по-долу команда в CLI:

subql help

2. Инициализиране на Стартов Проект в SubQuery

Изпълнете следната команда в директорията, в която искате да създадете проект на SubQuery:

subql init

::: Важно предупреждение

За потребителите на Cosmos

Cosmos все още не се поддържа в CLI на SubQuery (subql). Следователно, ако използвате Cosmos, трябва да започнете с клонинг на Juno или да разклоните този стартов проектopen in new window.

За да инициализирате проекта си с Cosmos, вижте тези 4 стъпки, показани в тази връзкаopen in new window. След като изпълните тези 4 стъпки, преминете към секцията Направете промени във вашия проект. :::

Ще ви бъдат зададени определени въпроси, докато продължавате напред:

 • Име на проект: Име на проект за вашия проект SubQuery.
 • Мрежово семейство: Мрежовото семейство на блокчейн слой-1, което този проект на SubQuery ще индексира. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете от наличните опции. Например Polkadot, Avalanche, Cosmos или всяка друга поддържана мрежа.
 • Мрежа: Конкретната мрежа, която този проект на SubQuery ще индексира. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете от наличните опции. Например Polkadot, Avalanche или всяка друга поддържана мрежа.
 • Шаблонен проект: Изберете шаблонен проект на SubQuery, който ще предостави отправна точка в разработката. Предлагаме да изберете проекта "subql-starter".
 • RPC крайна точка: Предоставете HTTPS URL към работеща RPC крайна точка, която ще се използва по подразбиране за този проект. Можете бързо да осъществявате достъп до публични крайни точки за различни мрежи, да създадете свой собствен частен специализиран възел с помощта на OnFinalityopen in new window или просто да използвате крайната точка по подразбиране. Този вид нода RPC трябва да представлява архивна нода (да има състояние на пълна веригата). Ще използваме стойността по подразбиране за това ръководство. В зависимост от мрежата, която сте избрали, стойността по подразбиране може да бъде:
  • За Polkadot - "https://polkadot.api.onfinality.io",
  • За Avalanche - "https://avalanche.api.onfinality.io",
  • За Terra - “https://terra-columbus-5.beta.api.onfinality.io” и по същия начин за други мрежи.
 • Git хранилище: Предоставете Git URL към репо, в което този проект на SubQuery ще бъде хостван (когато се хоства в SubQuery Explorer), или приемете предоставеното по подразбиране.
 • Автори: Въведете собственика на този проект на SubQuery тук (напр. вашето име!) или приемете предоставеното по подразбиране.
 • Описание: Предоставете кратък абзац за вашия проект, който описва какви данни съдържа и какво потребителите могат да правят с него, или приемете предоставеното по подразбиране.
 • Версия: Въведете персонализиран номер на версията или използвайте стандартната (1.0.0).
 • Лиценз: Предоставете софтуерния лиценз за този проект или приемете стандартния (MIT).

Да разгледаме един пример:

$ subql init
Project name [subql-starter]: HelloWorld
? Select a network family Substrate
? Select a network Polkadot
? Select a template project subql-starter   Starter project for subquery
RPC endpoint: [wss://polkadot.api.onfinality.io/public-ws]:
Git repository [https://github.com/subquery/subql-starter]:
Fetching network genesis hash... done
Author [Ian He & Jay Ji]: Sean
Description [This project can be used as a starting po...]:
Version [1.0.0]:
License [MIT]:
Preparing project... done
HelloWorld is ready

След като завършите процеса на инициализация, ще видите папка с името на вашия проект, създадена вътре в директорията. Моля, обърнете внимание, че съдържанието на тази директория трябва да е идентично с това, което е посочено в Структурата на директорията.

Накрая изпълнете следната команда, за да инсталирате зависимостите на новия проект от директорията на новия проект.

::: code-tabs @tab:active yarn shell cd PROJECT_NAME yarn install