Хостване на проект с помощта на IPFS

... 2022-8-5 Less than 1 minute

# Хостване на проект с помощта на IPFS

Това ръководство ще ви преведе през това как да публикувате локален проект SubQuery в IPFS (opens new window) и да го разположите в нашата хостинг инфраструктура.

Hosting a project in IPFS makes it available for all and reduces your reliance on centralised services like GitHub.

# Изисквания

 • @subql/cli версия 0.21.0 или по-нова.
 • Manifest specVersion 0.2.0 и по-нова версия.
 • Подгответе своя SUBQL_ACCESS_TOKEN.
 • За да сте сигурни, че внедряването ви е успешно, силно препоръчваме да изградите проекта си с командата subql build и да го тествате локално, преди да го публикувате.

# Подгответе своя SUBQL_ACCESS_TOKEN

 • Стъпка 1: Отидете на SubQuery Projects (opens new window) и влезте.
 • Стъпка 2: Кликнете върху вашия профил в горния десен ъгъл на менюто за навигация, след което щракнете върху Refresh Token
 • Стъпка 3: Копирайте генерирания токен.
 • Стъпка 4: За да използвате този токен:
  • Вариант 1: Добавете SUBQL_ACCESS_TOKEN в променливите на вашата среда. EXPORT SUBQL_ACCESS_TOKEN=<token>
  • Опция 2: Очаквайте скоро, subql/cli ще поддържа локално съхранение на вашия SUBQL_ACCESS_TOKEN.

# Как да публикувате проект

Предлагаме два метода за публикуване на вашия проект,

# Опция 1:

Тъй като @subql/cli вече е инсталиран, можете да изпълните следната команда, която ще прочете проекта и необходимата информация от неговия манифест по подразбиране project.yaml

// Publish it from your project's root directory
subql publish

// OR point to your project root
subql publish -f ~/my-project/
1
2
3
4
5

# Опция 2:

Като алтернатива, да предположим, че вашият проект има множество манифестни файлове, например поддържате множество мрежи, но споделяте един и същ мапинг и бизнес логика и имате структура на проекта, както следва:

L projectRoot
 L src/
 L package.json
 L polkadot.yaml (Manifest for Polkadot network)
 L kusama.yaml  (Manifest for Kusama network)
 ...
1
2
3
4
5
6

Винаги можете да публикувате проекта с избрания от вас манифест файл.

 # This will publish project support indexing Polkadot network
subql publish -f ~/my-projectRoot/polkadot.yaml
1
2

# След публикуване

След успешното публикуване на проекта, логовете по-долу показват, че проектът е създаден в IPFS клъстера и са върнали неговия CID (идентификатор на съдържанието).

Building and packing code... done
Uploading SupQuery project to IPFS
SubQuery Project uploaded to IPFS: QmZ3q7YZSmhwBiot4PQCK3c7Z6HkteswN2Py58gkkZ8kNd //CID
1
2
3

Моля, обърнете внимание на този CID. С този CID можете да разглеждате публикувания си проект, като го наричаме IPFS Deployment

# IPFS Deployment

IPFS deployment представлява независимо и уникално съществуване на проект SubQuery в децентрализирана мрежа. Следователно всякакви промени в кода в проекта ще повлияят на неговата уникалност. Ако трябва да коригирате вашата бизнес логика, напр. промените функцията за картографиране, трябва да публикувате отново проекта и CID ще се промени.

Засега, за да видите проекта, който сте публикували, използвайте REST API инструмент, като Postman (opens new window), и използвайте метода POST със следния примерен URL адрес за да го извлечете. https://ipfs.subquery.network/ipfs/api/v0/cat?arg=<YOUR_PROJECT_CID>

Трябва да видите примерното внедряване на проекта, както следва:

Това внедряване изглежда много подобно на вашия манифест файл. Можете да очаквате тези описателни полета и ендпойнта на мрежата и речника да са премахнати, тъй като не влияят пряко върху резултата от изпълнението на проекта.

Тези файлове, използвани във вашия локален проект, също са опаковани и публикувани в IPFS.

dataSources:
 - kind: substrate/Runtime
  mapping:
   file: ipfs://QmTTJKrMVzCZqmRCd5xKHbKymtQQnHZierBMHLtHHGyjLy
   handlers:
    - handler: handleBlock
     kind: substrate/BlockHandler
    - filter:
      method: Deposit
      module: balances
     handler: handleEvent
     kind: substrate/EventHandler
    - handler: handleCall
     kind: substrate/CallHandler
  startBlock: 8973820
network:
 genesisHash: "0x91b171bb158e2d3848fa23a9f1c25182fb8e20313b2c1eb49219da7a70ce90c3"
schema:
 file: ipfs://QmTP5BjtxETVqvU4MkRxmgf8NbceB17WtydS6oQeHBCyjz
specVersion: 0.2.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

# Изпълнете своя проект SubQuery на хоствана услуга

# Създайте проект с IPFS внедряване

Можете да следвате ръководството за Публикуване на вашия проект SubQuery, но където задавате източника си за внедряване, можете да изберете IPFS.

След това изберете вашия производствен слот, копирайте и поставете своя CID за разгръщане на IPFS (без водещия ipfs://).

Трябва да видите внедряването на IPFS в секцията за предварителен преглед. И можете да изберете мрежата, ендпойнта на речника и т. н.

След успешно разгръщане на IPFS внедряването на нашата хоствана услуга, тя трябва да бъде достъпна за преглед в SubQuery Explorer, можете да получите достъп до услугата за заявки точно както правите локално.

Last update: August 5, 2022 10:08