Фондация SubQuery

SubQuery TeamLess than 1 minute

Фондация SubQuery

Фондацията SubQuery служи за управление и развитие на мрежата SubQuery и нейната екосистема. Неговата цел е да насърчава и ръководи развитието и растежа на SubQuery Network и да предоставя поддръжка на потребителите и разработчиците за изграждане на свои собствени SubQuery проекти.

SubQuery Foundation е първата стъпка към децентрализиране на собствеността върху SubQuery Network.

Целта

SubQuery Network ще се управлява от SubQuery Foundation. Фондацията SubQuery ще бъде юридическо лице с нестопанска цел, създадено специално за обслужване, управление и развитие на мрежата SubQuery и предоставяне на поддръжка за участие на потребители и разработчици.

Очаква се SubQuery Foundation да има следните мандати:

  • Разработване и актуализиране на SubQuery Network.
  • Управлявайте и разпределяйте активи от хазната на Фондацията.
  • Управление на програмата за субсидии на SubQuery за стимулиране на развитието на екосистемата и мрежата.
  • Разработване на SubQuery екосистема от партньори и потребителска общност.
  • Шофьорски образователни програми и документация.
  • Децентрализиране на контрола върху SubQuery Network.

Планира се Фондация SubQuery да се отчита пред Съвета на SubQuery, който ще наблюдава управленските решения и ще бъде съставен от ключови представители от основния екип на SubQuery и други ключови партньори и съветници.