บทช่วยสอนและตัวอย่างต่าง ๆ

SubQuery TeamLess than 1 minute

บทช่วยสอนและตัวอย่างต่าง ๆ

เราจะแสดงรายการบทช่วยสอนของเราและตัวอย่างต่าง ๆ ไว้ที่นี่ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด

บทช่วยสอน

ตัวอย่างโปรเจคต่าง ๆ ของ SubQuery

ตัวอย่างคำอธิบายหัวข้อ
extrinsic-finalized-blockopen in new windowจัดทำดัชนีของ extrinsic ต่างๆ เพื่อให้สามารถสืบค้นได้ด้วยแฮชตัวอย่างที่ง่ายที่สุดซึ่งมีการใช้ฟังก์ชัน block handler
block-timestampopen in new windowดัชนีการบันทึกเวลาของแต่ละบล็อกที่สิ้นสุดแล้วอีกหนึ่งตัวอย่างง่าย ๆ ของการใช้ฟังก์ชั่น call handler
validator-thresholdopen in new windowจัดทำดัชนีของจำนวนเงินขั้นต่ำในการ stake สำหรับ validator ที่จะถูกเลือกฟังก์ชัน block handler ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งทำการ__external calls__ไปยัง @polkadot/api เพื่อดูข้อมูลในเครือข่ายเพิ่มเติม
sum-rewardopen in new windowจัดทำดัชนีของ staking bond, ผลตอบแทน และการลงโทษจาก event ต่าง ๆ ของบล็อกที่สิ้นสุดแล้วฟังก์ชั่น event handlers ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นด้วยความสัมพันธ์แบบ one-to-many
entity-relationopen in new windowจัดทำดัชนีการโอนยอดคงเหลือระหว่างบัญชี รวมถึงจัดทำดัชนีชุดยูทิลิตี้ batchAll เพื่อค้นหาเนื้อหาของ extrinsic callsความสัมพันธ์ของ One-to-many และ many-to-many และ extrinsic handling ที่ซับซ้อน
kittyopen in new windowจัดทำดัชนีข้อมูลการเกิดของลูกแมวcall handlers และ event handlers ที่ซับซ้อน โดยมีการจัดทำดัชนีข้อมูลจาก เครือข่ายที่กำหนดเอง