บทช่วยสอนและตัวอย่างต่าง ๆ

... 2022-10-5 Less than 1 minute

# บทช่วยสอนและตัวอย่างต่าง ๆ

เราจะแสดงรายการบทช่วยสอนของเราและตัวอย่างต่าง ๆ ไว้ที่นี่ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด

# บทช่วยสอน

# ตัวอย่างโปรเจคต่าง ๆ ของ SubQuery

ตัวอย่าง คำอธิบาย หัวข้อ
extrinsic-finalized-block (opens new window) จัดทำดัชนีของ extrinsic ต่างๆ เพื่อให้สามารถสืบค้นได้ด้วยแฮช ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดซึ่งมีการใช้ฟังก์ชัน block handler
block-timestamp (opens new window) ดัชนีการบันทึกเวลาของแต่ละบล็อกที่สิ้นสุดแล้ว อีกหนึ่งตัวอย่างง่าย ๆ ของการใช้ฟังก์ชั่น call handler
validator-threshold (opens new window) จัดทำดัชนีของจำนวนเงินขั้นต่ำในการ stake สำหรับ validator ที่จะถูกเลือก ฟังก์ชัน block handler ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งทำการ__external calls__ไปยัง @polkadot/api เพื่อดูข้อมูลในเครือข่ายเพิ่มเติม
sum-reward (opens new window) จัดทำดัชนีของ staking bond, ผลตอบแทน และการลงโทษจาก event ต่าง ๆ ของบล็อกที่สิ้นสุดแล้ว ฟังก์ชั่น event handlers ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นด้วยความสัมพันธ์แบบ one-to-many
entity-relation (opens new window) จัดทำดัชนีการโอนยอดคงเหลือระหว่างบัญชี รวมถึงจัดทำดัชนีชุดยูทิลิตี้ batchAll เพื่อค้นหาเนื้อหาของ extrinsic calls ความสัมพันธ์ของ One-to-many และ many-to-many และ extrinsic handling ที่ซับซ้อน
kitty (opens new window) จัดทำดัชนีข้อมูลการเกิดของลูกแมว call handlers และ event handlers ที่ซับซ้อน โดยมีการจัดทำดัชนีข้อมูลจาก เครือข่ายที่กำหนดเอง
Last update: October 5, 2022 01:44