การทำ Mapping

... 2022-12-1 About 4 min

# การทำ Mapping

ฟังก์ชันการทำ Mapping นั้นช่วยกำหนดวิธีการแปลงข้อมูลเครือข่ายเป็นเอนทิตี GraphQL ที่เหมาะสม ซึ่งเราได้กำหนดไว้แล้วในไฟล์ schema.graphql

 • การทำ Mapping นั้นได้ถูกกำหนดไว้ใน Directory src/mappings และถูก Export ออกมาเป็นฟังก์ชั่น
 • การทำ Mapping เหล่านี้ยังจะถูก Export ใน src/index.ts ด้วย
 • ไฟล์ Mapping จะเป็นตัวอ้างอิงใน project.yaml ภายใต้ตัวจัดการการแมป (Mapping Handlers)

ฟังก์ชั่น Mapping นั้นมีอยู่ 3 คลาส ได้แก่ Block handlers, Event Handlers และ Call Handlers

# Block Handler

คุณสามารถใช้ Block Handlers ต่าง ๆ เพื่อเก็บข้อมูลทุกครั้งที่มีการแนบบล็อกใหม่เข้ากับเครือข่าย Substrate เช่น หมายเลขบล็อก การจะทำแบบนี้ได้, BlockHandler จะถูกเรียกออกมา 1 ครั้งในทุก ๆ บล็อก

import { SubstrateBlock } from "@subql/types";

export async function handleBlock(block: SubstrateBlock): Promise<void> {
 // Create a new StarterEntity with the block hash as it's ID
 const record = new starterEntity(block.block.header.hash.toString());
 record.field1 = block.block.header.number.toNumber();
 await record.save();
}
1
2
3
4
5
6
7
8

SubstrateBlock (opens new window) เป็นอินเทอร์เฟซเพิ่มเติมของ signedBlock (opens new window) แต่ยังรวมถึง specVersion และ timestamp ด้วย

# Event Handler

คุณสามารถใช้ Event Handlers ต่าง ๆ ในการเก็บข้อมูล เมื่อมี Event นั้น ๆ ในบล็อกใหม่ Event ต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของค่าเริ่มต้นของรันไทม์ Substrate และบล็อก อาจมีหลาย Event ก็ได้

ในระหว่างการประมวลผล, Event Handler จะได้รับ Substrate Event เป็น Argument ที่มีอินพุตและเอาต์พุตของ Event นั้น ๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็น Event ประเภทใด ก็จะทริกเกอร์ให้มีการทำ Mapping เสมอ ทำให้สามารถบันทึกกิจกรรมที่มีแหล่งข้อมูลได้ คุณควรใช้ Mapping Filter ในไฟล์รายการ ในการคัดกรอง Event ด้วย เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการจัดทำ Data Index และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ Mapping

import {SubstrateEvent} from "@subql/types";

export async function handleEvent(event: SubstrateEvent): Promise<void> {
  const {event: {data: [account, balance]}} = event;
  // Retrieve the record by its ID
  const record = new starterEntity(event.extrinsic.block.block.header.hash.toString());
  record.field2 = account.toString();
  record.field3 = (balance as Balance).toBigInt();
  await record.save();
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SubstrateEvent (opens new window) เป็นอินเทอร์เฟซแบบเพิ่มเติมของ EventRecord (opens new window) นอกจากข้อมูล Event แล้ว ยังมี id (บล็อกที่เป็นของ Event นี้) และ Extrinsic ที่อยู่ภายในบล็อกนี้ด้วย

# Call Handler

Call Handler ต่าง ๆ จะถูกใช้เมื่อคุณต้องการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ Substrate Extrinsic นั้นๆ

export async function handleCall(extrinsic: SubstrateExtrinsic): Promise<void> {
 const record = new starterEntity(
  extrinsic.block.block.header.hash.toString()
 );
 record.field4 = extrinsic.block.timestamp;
 await record.save();
}
1
2
3
4
5
6
7

SubstrateExtrinsic (opens new window) จะไปขยาย GenericExtrinsic (opens new window) มันจะถูกกำหนด id (บล็อกที่ Extrinsic นี้อยู่) และให้คุณสมบัติ Extrinsic นั้น ๆ ซึ่งจะช่วยขยาย Event ต่าง ๆ ระหว่างบล็อกนี้ นอกจากนี้ มันยังทำการบันทึกสถานะความสำเร็จของ Extrinsic นี้ด้วย

# Query States

เป้าหมายของเราคือ การทำให้ข้อมูลทั้งหมดสำหรับผู้ใช้งานมีความครอบคลุมในการใช้ Mapping Handler ต่าง ๆ (มากกว่าแค่อินเทอร์เฟซทั้งสามประเภทของ Event ที่กล่าวไปข้างต้น) ดังนั้นเราจึงได้เปิดเผยอินเทอร์เฟซ @polkadot/api บางส่วนเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานให้มากขึ้น

ซึ่งอินเทอร์เฟซที่เรารองรับในขณะนี้ ได้แก่

และนี่คืออินเทอร์เฟซที่ขณะนี้เรา ไม่ได้ สนับสนุน ซึ่งได้แก่

 • api.tx.*
 • api.derive.*
 • api.query.<module>.<method>.at
 • api.query.<module>.<method>.entriesAt
 • api.query.<module>.<method>.entriesPaged
 • api.query.<module>.<method>.hash
 • api.query.<module>.<method>.keysAt
 • api.query.<module>.<method>.keysPaged
 • api.query.<module>.<method>.range
 • api.query.<module>.<method>.sizeAt

ดูตัวอย่างการใช้ API นี้ในกรณีการใช้งานตัวอย่างได้ที่ validator-threshold (opens new window)

# RPC calls

เรายังสนับสนุนวิธี API RPC บางอย่างที่เป็นการ Remote Call ซึ่งอนุญาตให้ฟังก์ชัน Mapping สามารถสื่อสารกับโหนด คิวรี่ และการบันทึกข้อมูลได้ ความคิดหลักของ SubQuery คือการกำหนดได้ ดังนั้น เพื่อให้ผลลัพธ์สอดคล้องกัน เราจึงอนุญาตเฉพาะการเรียก RPC ในอดีตเท่านั้น

เอกสารใน JSON-RPC (opens new window) มีวิธีการบางอย่างที่ใช้ BlockHash เป็นพารามิเตอร์อินพุต (เช่น at?: BlockHash) ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้แล้ว นอกจากนี้เรายังได้ปรับวิธีการเหล่านี้เพื่อให้การแฮช Indexing Block ปัจจุบัน กลายเป็นค่าเริ่มต้น

// Let's say we are currently indexing a block with this hash number
const blockhash = `0x844047c4cf1719ba6d54891e92c071a41e3dfe789d064871148e9d41ef086f6a`;

// Original method has an optional input is block hash
const b1 = await api.rpc.chain.getBlock(blockhash);

// It will use the current block has by default like so
const b2 = await api.rpc.chain.getBlock();
1
2
3
4
5
6
7
8

# โมดูลและไลบรารีต่าง ๆ

เพื่อปรับปรุงความสามารถในการประมวลผลข้อมูลของ SubQuery เราได้อนุญาตให้ Built-In Module ของ NodeJS บางส่วน สามารถเรียกใช้ฟังก์ชัน Mapping ใน sandbox ได้ และอนุญาตให้ผู้ใช้งานเรียกใช้ไลบรารีของบุคคลที่สามได้

โปรดทราบว่านี่เป็นเพียง คุณลักษณะทดลอง และคุณอาจพบข้อบกพร่องหรือปัญหาที่อาจส่งผลเสียต่อฟังก์ชัน Mapping ของคุณได้ โปรดรายงานปัญหาที่คุณพบโดยการสร้างหัวข้อใน GitHub (opens new window)

# Built-In Modules

ในขณะนี้ โมดูลของ NodeJS ที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ assert, buffer, crypto, util, และ path.

เราขอแนะนำให้คุณ Import เฉพาะ Method(s) ที่คุณต้องการ แทนที่จะนำเข้ามาทั้งโมดูล เนื่องจาก Method บางอย่างในโมดูลเหล่านี้ อาจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน จึงอาจจะทำให้การ Import ไม่สำเร็จ

import { hashMessage } from "ethers/lib/utils"; // Good way
import { utils } from "ethers"; // Bad way
1
2

# Third-Party Libraries

เนื่องจากข้อจำกัดของ Virtual Machine ในแซนด์บ็อกซ์ของเรา ขณะนี้เราจึงรองรับเฉพาะ Third-Party Libraries ที่เขียนด้วย CommonJS เท่านั้น

และเรายังสนับสนุนไลบรารี ไฮบริด ด้วย เช่น @polkadot/* ที่ใช้ ESM เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม หากไลบรารีอื่นขึ้นอยู่กับโมดูลในรูปแบบ ESM จะทำให้ Virtual Machine ไม่ รวบรวมข้อมูลและส่งผลให้เกิดความผิดพลาด

# เครือข่าย Substrate แบบกำหนดเอง

SubQuery สามารถใช้กับเครือข่ายใดก็ได้ ที่มีพื้นฐานมาจาก Substrate ไม่จำเป็นต้องใช้กับ Polkadot หรือ Kusama เท่านั้น

ซึ่งคุณสามารถจะใช้เครือข่ายที่มี Substrate เป็นพื้นฐานแบบกำหนดเองได้ โดยเรามีเครื่องมือสำหรับ Import ประเภท อินเทอร์เฟซ และ Method เพิ่มเติมโดยใช้ @polkadot/typegen (opens new window) อย่างอัตโนมัติ

ในส่วนต่อไปนี้ เราใช้ kitty example (opens new window) เป็นตัวอย่างเพื่ออธิบายขั้นตอนการรวมระบบ

# การเตรียมพร้อม

สร้างไดเร็กทอรีใหม่ api-interfaces ภายใต้โฟลเดอร์โปรเจ็กต์ src เพื่อจัดเก็บไฟล์ที่จำเป็นและสร้างขึ้นทั้งหมด นอกจากนี้เรายังสร้างไดเร็กทอรี api-interfaces/kitties เนื่องจากเราต้องการเพิ่มการตกแต่งใน API จากโมดูล kitties

# Metadata

เราต้องการข้อมูล Metadata เพื่อสร้าง Endpoint ของ API อย่างถูกต้องตามจริง ในตัวอย่าง Kitty Example เราใช้ Endpoint จากเครือข่ายทดสอบในเครื่อง และมีเพิ่มประเภทต่าง ๆ เข้าไป ทำตามขั้นตอนใน การตั้งค่า Metadata ที่ PolkadotJS (opens new window) เพื่อดึง Metadata ของโหนดจาก Endpoint HTTP

curl -H "Content-Type: application/json" -d '{"id":"1", "jsonrpc":"2.0", "method": "state_getMetadata", "params":[]}' http://localhost:9933
1

หรือจาก Websocket Endpoint ด้วยความช่วยเหลือจาก websocat (opens new window):

//Install the websocat
brew install websocat

//Get metadata
echo state_getMetadata | websocat 'ws://127.0.0.1:9944' --jsonrpc
1
2
3
4
5

จากนั้น ก็อปปี้และวางผลที่ได้ที่ไฟล์ JSON ในตัวอย่าง kitty example (opens new window) ของเรา เราได้สร้าง api-interface/kitty.json

# คำจำกัดความของประเภทต่างๆ

เราคิดว่า ผู้ใช้รู้จัก ประเภทเฉพาะและการสนับสนุน RPC จากเครือข่ายอยู่แล้ว ซึ่งมันถูกกำหนดไว้ใน Manifest

ตาม การตั้งค่าของประเภทต่าง ๆ (opens new window) เราสร้าง:

 • src/api-interfaces/definitions.ts - ซึ่งช่วยส่งออกคำจำกัดความของโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด
export { default as kitties } from "./kitties/definitions";
1
 • src/api-interfaces/kitty/definitions.ts - คำจำกัดความต่าง ๆ เรื่องประเภทสำหรับโมดูลลูกแมว(Kitties Module)
export default {
 // custom types
 types: {
  Address: "AccountId",
  LookupSource: "AccountId",
  KittyIndex: "u32",
  Kitty: "[u8; 16]",
 },
 // custom rpc : api.rpc.kitties.getKittyPrice
 rpc: {
  getKittyPrice: {
   description: "Get Kitty price",
   params: [
    {
     name: "at",
     type: "BlockHash",
     isHistoric: true,
     isOptional: false,
    },
    {
     name: "kittyIndex",
     type: "KittyIndex",
     isOptional: false,
    },
   ],
   type: "Balance",
  },
 },
};
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

# Packages

 • ในไฟล์ package.json ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่ม @polkadot/typegen สำหรับการพึ่งพาการพัฒนา (Development Dependency) และ @polkadot/api เป็น การพึ่งพาทั่วไป(Regular Dependency) (ควรจะเป็นเวอร์ชั่นเดียวกัน) นอกจากนี้เรายังต้องการ ts-node สำหรับการพึ่งพาการพัฒนา (Development Dependency) เพื่อช่วยเราในการเรียกใช้สคริปต์
 • โดยเราเพิ่มสคริปต์เพื่อใช้ทั้งสองประเภท ได้แก่ generate:defs และ Metadata generate:meta (เรียงตามลำดับนี้ ทำให้ Metadata สามารถใช้ประเภทดังกล่าวได้)

ส่วนนี่เป็นเวอร์ชันที่เรียบง่ายของ package.json กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ส่วน สคริปต์ มีชื่อแพ็คเกจถูกต้องและมีไดเร็กทอรีนั้น ๆ อยู่

{
 "name": "kitty-birthinfo",
 "scripts": {
  "generate:defs": "ts-node --skip-project node_modules/.bin/polkadot-types-from-defs --package kitty-birthinfo/api-interfaces --input ./src/api-interfaces",
  "generate:meta": "ts-node --skip-project node_modules/.bin/polkadot-types-from-chain --package kitty-birthinfo/api-interfaces --endpoint ./src/api-interfaces/kitty.json --output ./src/api-interfaces --strict"
 },
 "dependencies": {
  "@polkadot/api": "^4.9.2"
 },
 "devDependencies": {
  "typescript": "^4.1.3",
  "@polkadot/typegen": "^4.9.2",
  "ts-node": "^8.6.2"
 }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

# การสร้างประเภท

เมื่อการเตรียมการเสร็จสิ้น เราก็พร้อมที่จะสร้างประเภทและ metadata แล้ว รันคำสั่งต่อไปนี้

# Yarn to install new dependencies
yarn

# Generate types
yarn generate:defs
1
2
3
4
5

ในแต่ละโฟลเดอร์ของโมดูล (เช่น /kitties) ตอนนี้ควรมี types.ts ที่สร้างขึ้น ซึ่งกำหนดอินเทอร์เฟซทั้งหมดจากคำจำกัดความของโมดูลนี้ รวมทั้งไฟล์ index.ts ที่ส่งออกทั้งหมด

# Generate metadata
yarn generate:meta
1
2

คำสั่งนี้จะสร้าง Metadata และ API-Augment ใหม่สำหรับ API ต่าง ๆ เนื่องจากเราไม่ต้องการใช้ API แบบบิวท์อิน เราจึงต้องเพิ่มการแทนที่ที่ชัดเจนใน tsconfig.json ของเรา หลังจากอัปเดตแล้ว Path ในการกำหนดค่าจะมีลักษณะดังนี้ (โดยไม่มีความคิดเห็นใด ๆ):

{
 "compilerOptions": {
  // this is the package name we use (in the interface imports, --package for generators) */
  "kitty-birthinfo/*": ["src/*"],
  // here we replace the @polkadot/api augmentation with our own, generated from chain
  "@polkadot/api/augment": ["src/interfaces/augment-api.ts"],
  // replace the augmented types with our own, as generated from definitions
  "@polkadot/types/augment": ["src/interfaces/augment-types.ts"]
 }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# การใช้งาน

ในฟังก์ชัน Mapping เราสามารถแสดงให้เห็นว่า Metadata และประเภทต่าง ๆ จะเติมแต่ง API อย่างไร RPC Endpoint จะสนับสนุนโมดูลและวิธีการต่าง ๆ ที่เราประกาศไว้ข้างต้น และหากต้องการเรียกใช้ RPC แบบกำหนดเอง โปรดดูส่วน การเรียกเรียกใช้ RPC ของเครือข่ายแบบกำหนดเอง

export async function kittyApiHandler(): Promise<void> {
 //return the KittyIndex type
 const nextKittyId = await api.query.kitties.nextKittyId();
 // return the Kitty type, input parameters types are AccountId and KittyIndex
 const allKitties = await api.query.kitties.kitties("xxxxxxxxx", 123);
 logger.info(`Next kitty id ${nextKittyId}`);
 //Custom rpc, set undefined to blockhash
 const kittyPrice = await api.rpc.kitties.getKittyPrice(
  undefined,
  nextKittyId
 );
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หากคุณต้องการเผยแพร่โปรเจ็กต์นี้ให้กับ Explorer ของเรา โปรดรวมไฟล์ที่สร้างขึ้นใน src/api-interfaces

# การกำหนดค่า RPC Call ต่าง ๆ ของเครือข่าย

เพื่อรองรับการกำหนดค่า RPC Call ต่าง ๆ ของเครือข่าย เราต้องใส่คำจำกัดความ RPC ของ typesBundle เอง เพื่อให้สามารถกำหนดค่าตามข้อกำหนดได้ โดยคุณสามารถกำหนด typesBundle ใน project.yml ได้ และโปรดทราบว่า ในประเภทต่าง ๆ ของ Call จะมีเพียง isHistoric เท่านั้นที่เรารองรับ

...
 types: {
  "KittyIndex": "u32",
  "Kitty": "[u8; 16]",
 }
 typesBundle: {
  spec: {
   chainname: {
    rpc: {
     kitties: {
      getKittyPrice:{
        description: string,
        params: [
         {
          name: 'at',
          type: 'BlockHash',
          isHistoric: true,
          isOptional: false
         },
         {
          name: 'kittyIndex',
          type: 'KittyIndex',
          isOptional: false
         }
        ],
        type: "Balance",
      }
     }
    }
   }
  }
 }

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Last update: December 1, 2022 23:29