Skip to main content

การทำ Mapping

SubQuery TeamAbout 3 min

การทำ Mapping

ฟังก์ชันการทำ Mapping นั้นช่วยกำหนดวิธีการแปลงข้อมูลเครือข่ายเป็นเอนทิตี GraphQL ที่เหมาะสม ซึ่งเราได้กำหนดไว้แล้วในไฟล์ schema.graphql

 • การทำ Mapping นั้นได้ถูกกำหนดไว้ใน Directory src/mappings และถูก Export ออกมาเป็นฟังก์ชั่น
 • การทำ Mapping เหล่านี้ยังจะถูก Export ใน src/index.ts ด้วย
 • ไฟล์ Mapping จะเป็นตัวอ้างอิงใน project.yaml ภายใต้ตัวจัดการการแมป (Mapping Handlers)

ฟังก์ชั่น Mapping นั้นมีอยู่ 3 คลาส ได้แก่ Block handlers, Event Handlers และ Call Handlers

Block Handler

คุณสามารถใช้ Block Handlers ต่าง ๆ เพื่อเก็บข้อมูลทุกครั้งที่มีการแนบบล็อกใหม่เข้ากับเครือข่าย Substrate เช่น หมายเลขบล็อก การจะทำแบบนี้ได้, BlockHandler จะถูกเรียกออกมา 1 ครั้งในทุก ๆ บล็อก

import { SubstrateBlock } from "@subql/types";

export async function handleBlock(block: SubstrateBlock): Promise<void> {
 // Create a new StarterEntity with the block hash as it's ID
 const record = new starterEntity(block.block.header.hash.toString());
 record.field1 = block.block.header.number.toNumber();
 await record.save();
}

SubstrateBlockopen in new window เป็นอินเทอร์เฟซเพิ่มเติมของ signedBlockopen in new window แต่ยังรวมถึง specVersion และ timestamp ด้วย

Event Handler

คุณสามารถใช้ Event Handlers ต่าง ๆ ในการเก็บข้อมูล เมื่อมี Event นั้น ๆ ในบล็อกใหม่ Event ต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของค่าเริ่มต้นของรันไทม์ Substrate และบล็อก อาจมีหลาย Event ก็ได้

ในระหว่างการประมวลผล, Event Handler จะได้รับ Substrate Event เป็น Argument ที่มีอินพุตและเอาต์พุตของ Event นั้น ๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็น Event ประเภทใด ก็จะทริกเกอร์ให้มีการทำ Mapping เสมอ ทำให้สามารถบันทึกกิจกรรมที่มีแหล่งข้อมูลได้ คุณควรใช้ Mapping Filter ในไฟล์รายการ ในการคัดกรอง Event ด้วย เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการจัดทำ Data Index และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ Mapping

import {SubstrateEvent} from "@subql/types";

export async function handleEvent(event: SubstrateEvent): Promise<void> {
  const {event: {data: [account, balance]}} = event;
  // Retrieve the record by its ID
  const record = new starterEntity(event.extrinsic.block.block.header.hash.toString());
  record.field2 = account.toString();
  record.field3 = (balance as Balance).toBigInt();
  await record.save();

SubstrateEventopen in new window เป็นอินเทอร์เฟซแบบเพิ่มเติมของ EventRecordopen in new window นอกจากข้อมูล Event แล้ว ยังมี id (บล็อกที่เป็นของ Event นี้) และ Extrinsic ที่อยู่ภายในบล็อกนี้ด้วย

Call Handler

Call Handler ต่าง ๆ จะถูกใช้เมื่อคุณต้องการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ Substrate Extrinsic นั้นๆ

export async function handleCall(extrinsic: SubstrateExtrinsic): Promise<void> {
 const record = new starterEntity(
  extrinsic.block.block.header.hash.toString()
 );
 record.field4 = extrinsic.block.timestamp;
 await record.save();
}

SubstrateExtrinsicopen in new window จะไปขยาย GenericExtrinsicopen in new window มันจะถูกกำหนด id (บล็อกที่ Extrinsic นี้อยู่) และให้คุณสมบัติ Extrinsic นั้น ๆ ซึ่งจะช่วยขยาย Event ต่าง ๆ ระหว่างบล็อกนี้ นอกจากนี้ มันยังทำการบันทึกสถานะความสำเร็จของ Extrinsic นี้ด้วย

Query States

เป้าหมายของเราคือ การทำให้ข้อมูลทั้งหมดสำหรับผู้ใช้งานมีความครอบคลุมในการใช้ Mapping Handler ต่าง ๆ (มากกว่าแค่อินเทอร์เฟซทั้งสามประเภทของ Event ที่กล่าวไปข้างต้น) ดังนั้นเราจึงได้เปิดเผยอินเทอร์เฟซ @polkadot/api บางส่วนเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานให้มากขึ้น

ซึ่งอินเทอร์เฟซที่เรารองรับในขณะนี้ ได้แก่

 • api.query.<module>.<method>()open in new window สำหรับการคิวรี่บล็อก ปัจจุบัน
 • api.query.<module>.<method>.multi()open in new window สำหรับการคิวรี่พร้อมกันหลายครั้งในอินเทอร์เฟซประเภท เดียวกัน ที่บล็อกปัจจุบัน
 • api.queryMulti()open in new window สำหรับการคิวรี่พร้อมกันหลายครั้งในอินเทอร์เฟซประเภท ต่างกัน ที่บล็อกปัจจุบัน

และนี่คืออินเทอร์เฟซที่ขณะนี้เรา ไม่ได้ สนับสนุน ซึ่งได้แก่

 • api.tx.*
 • api.derive.*
 • api.query.<module>.<method>.at
 • api.query.<module>.<method>.entriesAt
 • api.query.<module>.<method>.entriesPaged
 • api.query.<module>.<method>.hash
 • api.query.<module>.<method>.keysAt
 • api.query.<module>.<method>.keysPaged
 • api.query.<module>.<method>.range
 • api.query.<module>.<method>.sizeAt

ดูตัวอย่างการใช้ API นี้ในกรณีการใช้งานตัวอย่างได้ที่ validator-thresholdopen in new window

RPC calls

เรายังสนับสนุนวิธี API RPC บางอย่างที่เป็นการ Remote Call ซึ่งอนุญาตให้ฟังก์ชัน Mapping สามารถสื่อสารกับโหนด คิวรี่ และการบันทึกข้อมูลได้ ความคิดหลักของ SubQuery คือการกำหนดได้ ดังนั้น เพื่อให้ผลลัพธ์สอดคล้องกัน เราจึงอนุญาตเฉพาะการเรียก RPC ในอดีตเท่านั้น

เอกสารใน JSON-RPCopen in new window มีวิธีการบางอย่างที่ใช้ BlockHash เป็นพารามิเตอร์อินพุต (เช่น at?: BlockHash) ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้แล้ว นอกจากนี้เรายังได้ปรับวิธีการเหล่านี้เพื่อให้การแฮช Indexing Block ปัจจุบัน กลายเป็นค่าเริ่มต้น

// Let's say we are currently indexing a block with this hash number
const blockhash = `0x844047c4cf1719ba6d54891e92c071a41e3dfe789d064871148e9d41ef086f6a`;

// Original method has an optional input is block hash
const b1 = await api.rpc.chain.getBlock(blockhash);

// It will use the current block has by default like so
const b2 = await api.rpc.chain.getBlock();

โมดูลและไลบรารีต่าง ๆ

เพื่อปรับปรุงความสามารถในการประมวลผลข้อมูลของ SubQuery เราได้อนุญาตให้ Built-In Module ของ NodeJS บางส่วน สามารถเรียกใช้ฟังก์ชัน Mapping ใน sandbox ได้ และอนุญาตให้ผู้ใช้งานเรียกใช้ไลบรารีของบุคคลที่สามได้

โปรดทราบว่านี่เป็นเพียง คุณลักษณะทดลอง และคุณอาจพบข้อบกพร่องหรือปัญหาที่อาจส่งผลเสียต่อฟังก์ชัน Mapping ของคุณได้ โปรดรายงานปัญหาที่คุณพบโดยการสร้างหัวข้อใน GitHubopen in new window

Built-In Modules

ในขณะนี้ โมดูลของ NodeJS ที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ assert, buffer, crypto, util, และ path.

เราขอแนะนำให้คุณ Import เฉพาะ Method(s) ที่คุณต้องการ แทนที่จะนำเข้ามาทั้งโมดูล เนื่องจาก Method บางอย่างในโมดูลเหล่านี้ อาจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน จึงอาจจะทำให้การ Import ไม่สำเร็จ

import { hashMessage } from "ethers/lib/utils"; // Good way
import { utils } from "ethers"; // Bad way

Third-Party Libraries

เนื่องจากข้อจำกัดของ Virtual Machine ในแซนด์บ็อกซ์ของเรา ขณะนี้เราจึงรองรับเฉพาะ Third-Party Libraries ที่เขียนด้วย CommonJS เท่านั้น

และเรายังสนับสนุนไลบรารี ไฮบริด ด้วย เช่น @polkadot/* ที่ใช้ ESM เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม หากไลบรารีอื่นขึ้นอยู่กับโมดูลในรูปแบบ ESM จะทำให้ Virtual Machine ไม่ รวบรวมข้อมูลและส่งผลให้เกิดความผิดพลาด

เครือข่าย Substrate แบบกำหนดเอง

SubQuery สามารถใช้กับเครือข่ายใดก็ได้ ที่มีพื้นฐานมาจาก Substrate ไม่จำเป็นต้องใช้กับ Polkadot หรือ Kusama เท่านั้น

ซึ่งคุณสามารถจะใช้เครือข่ายที่มี Substrate เป็นพื้นฐานแบบกำหนดเองได้ โดยเรามีเครื่องมือสำหรับ Import ประเภท อินเทอร์เฟซ และ Method เพิ่มเติมโดยใช้ @polkadot/typegenopen in new window อย่างอัตโนมัติ

ในส่วนต่อไปนี้ เราใช้ kitty exampleopen in new window เป็นตัวอย่างเพื่ออธิบายขั้นตอนการรวมระบบ

การเตรียมพร้อม

สร้างไดเร็กทอรีใหม่ api-interfaces ภายใต้โฟลเดอร์โปรเจ็กต์ src เพื่อจัดเก็บไฟล์ที่จำเป็นและสร้างขึ้นทั้งหมด นอกจากนี้เรายังสร้างไดเร็กทอรี api-interfaces/kitties เนื่องจากเราต้องการเพิ่มการตกแต่งใน API จากโมดูล kitties

Metadata

เราต้องการข้อมูล Metadata เพื่อสร้าง Endpoint ของ API อย่างถูกต้องตามจริง ในตัวอย่าง Kitty Example เราใช้ Endpoint จากเครือข่ายทดสอบในเครื่อง และมีเพิ่มประเภทต่าง ๆ เข้าไป ทำตามขั้นตอนใน การตั้งค่า Metadata ที่ PolkadotJSopen in new window เพื่อดึง Metadata ของโหนดจาก Endpoint HTTP

curl -H "Content-Type: application/json" -d '{"id":"1", "jsonrpc":"2.0", "method": "state_getMetadata", "params":[]}' http://localhost:9933

หรือจาก Websocket Endpoint ด้วยความช่วยเหลือจาก websocatopen in new window:

//Install the websocat
brew install websocat

//Get metadata
echo state_getMetadata | websocat 'ws://127.0.0.1:9944' --jsonrpc

จากนั้น ก็อปปี้และวางผลที่ได้ที่ไฟล์ JSON ในตัวอย่าง kitty exampleopen in new window ของเรา เราได้สร้าง api-interface/kitty.json

คำจำกัดความของประเภทต่างๆ

เราคิดว่า ผู้ใช้รู้จัก ประเภทเฉพาะและการสนับสนุน RPC จากเครือข่ายอยู่แล้ว ซึ่งมันถูกกำหนดไว้ใน Manifest

ตาม การตั้งค่าของประเภทต่าง ๆopen in new window เราสร้าง:

 • src/api-interfaces/definitions.ts - ซึ่งช่วยส่งออกคำจำกัดความของโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด
export { default as kitties } from "./kitties/definitions";
 • src/api-interfaces/kitty/definitions.ts - คำจำกัดความต่าง ๆ เรื่องประเภทสำหรับโมดูลลูกแมว(Kitties Module)
export default {
 // custom types
 types: {
  Address: "AccountId",
  LookupSource: "AccountId",
  KittyIndex: "u32",
  Kitty: "[u8; 16]",
 },
 // custom rpc : api.rpc.kitties.getKittyPrice
 rpc: {
  getKittyPrice: {
   description: "Get Kitty price",
   params: [
    {
     name: "at",
     type: "BlockHash",
     isHistoric: true,
     isOptional: false,
    },
    {
     name: "kittyIndex",
     type: "KittyIndex",
     isOptional: false,
    },
   ],
   type: "Balance",
  },
 },
};

Packages

 • ในไฟล์ package.json ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่ม @polkadot/typegen สำหรับการพึ่งพาการพัฒนา (Development Dependency) และ @polkadot/api เป็น การพึ่งพาทั่วไป(Regular Dependency) (ควรจะเป็นเวอร์ชั่นเดียวกัน) นอกจากนี้เรายังต้องการ ts-node สำหรับการพึ่งพาการพัฒนา (Development Dependency) เพื่อช่วยเราในการเรียกใช้สคริปต์
 • โดยเราเพิ่มสคริปต์เพื่อใช้ทั้งสองประเภท ได้แก่ generate:defs และ Metadata generate:meta (เรียงตามลำดับนี้ ทำให้ Metadata สามารถใช้ประเภทดังกล่าวได้)

ส่วนนี่เป็นเวอร์ชันที่เรียบง่ายของ package.json กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ส่วน สคริปต์ มีชื่อแพ็คเกจถูกต้องและมีไดเร็กทอรีนั้น ๆ อยู่

{
 "name": "kitty-birthinfo",
 "scripts": {
  "generate:defs": "ts-node --skip-project node_modules/.bin/polkadot-types-from-defs --package kitty-birthinfo/api-interfaces --input ./src/api-interfaces",
  "generate:meta": "ts-node --skip-project node_modules/.bin/polkadot-types-from-chain --package kitty-birthinfo/api-interfaces --endpoint ./src/api-interfaces/kitty.json --output ./src/api-interfaces --strict"
 },
 "dependencies": {
  "@polkadot/api": "^4.9.2"
 },
 "devDependencies": {
  "typescript": "^4.1.3",
  "@polkadot/typegen": "^4.9.2",
  "ts-node": "^8.6.2"
 }
}

การสร้างประเภท

เมื่อการเตรียมการเสร็จสิ้น เราก็พร้อมที่จะสร้างประเภทและ metadata แล้ว รันคำสั่งต่อไปนี้

# Yarn to install new dependencies
yarn

# Generate types
yarn generate:defs

ในแต่ละโฟลเดอร์ของโมดูล (เช่น /kitties) ตอนนี้ควรมี types.ts ที่สร้างขึ้น ซึ่งกำหนดอินเทอร์เฟซทั้งหมดจากคำจำกัดความของโมดูลนี้ รวมทั้งไฟล์ index.ts ที่ส่งออกทั้งหมด

# Generate metadata
yarn generate:meta

คำสั่งนี้จะสร้าง Metadata และ API-Augment ใหม่สำหรับ API ต่าง ๆ เนื่องจากเราไม่ต้องการใช้ API แบบบิวท์อิน เราจึงต้องเพิ่มการแทนที่ที่ชัดเจนใน tsconfig.json ของเรา หลังจากอัปเดตแล้ว Path ในการกำหนดค่าจะมีลักษณะดังนี้ (โดยไม่มีความคิดเห็นใด ๆ):

{
 "compilerOptions": {
  // this is the package name we use (in the interface imports, --package for generators) */
  "kitty-birthinfo/*": ["src/*"],
  // here we replace the @polkadot/api augmentation with our own, generated from chain
  "@polkadot/api/augment": ["src/interfaces/augment-api.ts"],
  // replace the augmented types with our own, as generated from definitions
  "@polkadot/types/augment": ["src/interfaces/augment-types.ts"]
 }
}

การใช้งาน

ในฟังก์ชัน Mapping เราสามารถแสดงให้เห็นว่า Metadata และประเภทต่าง ๆ จะเติมแต่ง API อย่างไร RPC Endpoint จะสนับสนุนโมดูลและวิธีการต่าง ๆ ที่เราประกาศไว้ข้างต้น และหากต้องการเรียกใช้ RPC แบบกำหนดเอง โปรดดูส่วน การเรียกเรียกใช้ RPC ของเครือข่ายแบบกำหนดเอง

export async function kittyApiHandler(): Promise<void> {
 //return the KittyIndex type
 const nextKittyId = await api.query.kitties.nextKittyId();
 // return the Kitty type, input parameters types are AccountId and KittyIndex
 const allKitties = await api.query.kitties.kitties("xxxxxxxxx", 123);
 logger.info(`Next kitty id ${nextKittyId}`);
 //Custom rpc, set undefined to blockhash
 const kittyPrice = await api.rpc.kitties.getKittyPrice(
  undefined,
  nextKittyId
 );
}

หากคุณต้องการเผยแพร่โปรเจ็กต์นี้ให้กับ Explorer ของเรา โปรดรวมไฟล์ที่สร้างขึ้นใน src/api-interfaces

การกำหนดค่า RPC Call ต่าง ๆ ของเครือข่าย

เพื่อรองรับการกำหนดค่า RPC Call ต่าง ๆ ของเครือข่าย เราต้องใส่คำจำกัดความ RPC ของ typesBundle เอง เพื่อให้สามารถกำหนดค่าตามข้อกำหนดได้ โดยคุณสามารถกำหนด typesBundle ใน project.yml ได้ และโปรดทราบว่า ในประเภทต่าง ๆ ของ Call จะมีเพียง isHistoric เท่านั้นที่เรารองรับ

...
 types: {
  "KittyIndex": "u32",
  "Kitty": "[u8; 16]",
 }
 typesBundle: {
  spec: {
   chainname: {
    rpc: {
     kitties: {
      getKittyPrice:{
        description: string,
        params: [
         {
          name: 'at',
          type: 'BlockHash',
          isHistoric: true,
          isOptional: false
         },
         {
          name: 'kittyIndex',
          type: 'KittyIndex',
          isOptional: false
         }
        ],
        type: "Balance",
      }
     }
    }
   }
  }
 }