Skip to main content

Cosmos Quick Start

SubQuery TeamAbout 3 min

Cosmos Quick Start

In this Quick start guide, we're going to start with a simple Cosmos starter project in the Juno Network and then finish by indexing some actual real data. นี้จะเป็นการสร้างพื้นฐานให้กับคุณเมื่อตอนที่คุณทำโปรเจกต์ SubQuery ของคุณเอง

หากคุณกำลังมองหาคำแนะนำสำหรับ Substrate/Polkadot คุณสามารถอ่านSubstrate/Polkadot คู่มือการเริ่มต้นฉบับย่อโดยเฉพาะ.

หลังจบคู่มือนี้ คุณจะมีโปรเจ็กต์ SubQuery ที่ทำงานบนโหนด SubQuery และมี GraphQL endpoint ที่คุณสามารถสืบค้นข้อมูลได้

หากคุณยังไม่คุ้นเคย เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับ คำศัพท์ ที่ใช้ใน SubQuery

The goal of this quick start guide is to adapt the standard starter project to begin indexing all votes on the Terra Developer Fundopen in new window (which also contributed to SubQuery) from Cosmos, it should only take 10-15 minutes

You can see the final code of this project here at https://github.com/jamesbayly/juno-terra-developer-fund-votesopen in new window

การเตรียมความพร้อม

สภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาภายในตัวเครื่อง

การติดตั้ง SubQuery CLI

ติดตั้ง SubQuery CLI แบบ Global บนเทอมินัลของคุณโดยใช้ NPM

# NPM
npm install -g @subql/cli

โปรดทราบว่าเรา ไม่ สนับสนุนให้ใช้ yarn global สำหรับการติดตั้ง @subql/cli เนื่องจากการจัดการ dependency ที่ไม่ได้อาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดได้

คุณสามารถเรียกใช้ความช่วยเหลือเพื่อดูคำสั่งและการใช้งานที่ CLI ที่ให้มา

subql help

เริ่มต้น SubQuery Starter Project

Cosmos is not yet supported in SubQuery's CLI (subql), to start with Juno clone or fork the starter projectopen in new window.

หลังจากกระบวนการเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์ คุณควรเห็นโฟลเดอร์ที่มีชื่อโปรเจกต์ของคุณถูกสร้างขึ้นภายในไดเร็กทอรี เนื้อหาของไดเร็กทอรีนี้ควรเหมือนกับที่ระบุไว้ใน โครงสร้างไดเร็กทอรี

สุดท้ายแล้วภายใต้โปรเจกต์ไดเร็กทอรี ให้รันคำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้งการพึ่งพาของโปรเจกต์ใหม่

::: code-tabs @tab:active yarn shell cd PROJECT_NAME yarn install @tab npm shell cd PROJECT_NAME npm install :::

ทำการเปลี่ยนแปลงโปรเจกต์ของคุณ

ในแพ็คเกจเริ่มต้นที่คุณเพิ่งเริ่มต้น เราได้จัดเตรียมการกำหนดค่ามาตรฐานสำหรับโปรเจกต์ใหม่ของคุณ คุณจะต้องทำงานกับไฟล์ต่อไปนี้เป็นหลัก:

 1. The GraphQL Schema ใน schema.graphql
 2. The Project Manifest ใน project.yaml
 3. Mapping functions ในไดเรกทอรี src/mappings/

เป้าหมายของบทเริ่มต้นอย่างง่ายของนี้คือ สามารถนำข้อมูลของโปรเจกต์เริ่มต้นเพื่อทำการ indexing ไปยังการโอนย้ายที่ Smart Contract

อัปเดตไฟล์ GraphQL Schema ของคุณ

ไฟล์ schema.graphql นั้นกำหนด GraphQL schemas ที่หลากหลาย เนื่องจากวิธีที่ภาษา GraphQL ใช้ในการดึงข้อมูลทำงานนั้น ไฟล์ Schema เป็นสิ่งสำคัญที่กำหนดรูปร่างข้อข้อมูลจาก SubQuery มันเป็นจุดที่ดีทีสุดที่จะเริ่มต้นเพราะมันอณุญาตให้คุณกำหนด end goal up front ของคุณได้

We're going to update the schema.graphql file to read as follows so we can index all votes on the Terra Developer Fundopen in new window.

type Vote @entity {
 id: ID! # id field is always required and must look like this
 blockHeight: BigInt!
 voter: String! # The address that voted
 proposalID: BigInt! # The proposal ID
 vote: Boolean! # If they voted to support or reject the proposal
}

สำคัญ: เมื่อคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆกับไฟล์ schema โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณสามารถนำชนิดของ directory กลับมาใหม่ได้ ทำแบบนี้เลย

::: code-tabs @tab:active yarn shell yarn codegen @tab npm shell npm run-script codegen :::

คุณจะเจอรูปแบบที่สร้างขึ้นภายใน /src/types/models directory. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมภายใน schema.graphql ไฟล์, โปรดตรวจสอบได้ที่ เอกสารของเราภายใต้ Build/GraphQL Schema

การอับเดท Project Manifest File

The Projet Manifest (project.yaml)ไฟล์สามารถมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นโครงการของคุณและกำหนดรายละเอียดส่วนใหญ่ว่า SubQuery จะสร้างดัชนีและแปลงข้อมูลลูกโซ่อย่างไร

เราจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆในไฟล์ Manifest เนื่องจากไฟล์ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องแล้ว แต่เราจำเป็นต้องเปลี่ยนตัว handlers ของเรา Remember we are planning to index all votes on the Terra Developer Fundopen in new window. This means that we we will look at messages that use the vote contract call, we need to update the datasources section to read the following.

dataSources:
 - kind: cosmos/Runtime
  startBlock: 3246370 # The block when the first proposal in this fund was created
  mapping:
   file: "./dist/index.js"
   handlers:
    - handler: handleTerraDeveloperFund
     kind: cosmos/MessageHandler
     filter:
      type: "/cosmwasm.wasm.v1.MsgExecuteContract"
      # Filter to only messages with the vote function call
      contractCall: "vote" # The name of the contract function that was called
      values: # This is the specific smart contract that we are subscribing to
       contract: "juno1lgnstas4ruflg0eta394y8epq67s4rzhg5anssz3rc5zwvjmmvcql6qps2"

This means we'll run a handleTerraDeveloperFund mapping function each and every time there is a vote message from the Terra Developer Fundopen in new window smart contract.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Project Manifest (project.yaml) ไฟล์,โปรดตรวจสอบได้ที่เอกสารของเราภายใต้พ Build/Manifest File

เพิ่ม Mapping Function

Mapping functions กำหนดวิธีการแปลง chain data เป็น GraphQL entities ซึ่งถูกปรับให้เหมาะสมที่เราได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ในไฟล์ schema.graphql

นำทางไปยัง mapping function เริ่มต้นใน src/mappings directory You'll see four exported functions, handleBlock, handleEvent, handleMessage, and handleTransaction. Since we are dealing only with messages, you can delete everything other than the handleMessage function.

The handleMessage function recieved event data whenever event matches the filters that we specify previously in our project.yaml. We are going to update it to process all vote messages and save them to the GraphQL entity that we created earlier.

You can update the handleMessage function to the following (note the additional imports and renaming the function):

import { Vote } from "../types";
import { CosmosMessage } from "@subql/types-cosmos";

export async function handleTerraDeveloperFund(
 message: CosmosMessage
): Promise<void> {
 // logger.info(JSON.stringify(message));
 // Example vote https://www.mintscan.io/juno/txs/EAA2CC113B3EC79AE5C280C04BE851B82414B108273F0D6464A379D7917600A4

 const voteRecord = new Vote(`${message.tx.hash}-${message.idx}`);
 voteRecord.blockHeight = BigInt(message.block.block.header.height);
 voteRecord.voter = message.msg.sender;
 voteRecord.proposalID = message.msg.msg.vote.proposal_id;
 voteRecord.vote = message.msg.msg.vote.vote === "yes";

 await voteRecord.save();
}

What this is doing is receiving a CosmosMessage which includes message data on the payload. We extract this data and then instantiate a new Vote entity that we defined earlier in the schema.graphql file. เราเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมแล้วใช้ function .save() เพื่อที่จะบันทึก entity ใหม่ (SubQuery จะบันทึกอัตโนมัติใน database).

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำแผนที่ โปรดดูเอกสารประกอบของเราใน Build/Mappings

การสร้างโปรเจค

ในการรันโปรเจกต์ SubQuery ใหม่ของคุณ เราต้องสร้างงานของเราก่อน ทำการ Run คำสั่งเริ่มต้นจาก project's root directory

::: code-tabs @tab:active yarn shell yarn build @tab npm shell npm run-script build :::

สำคัญ เมื่อไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงใน Mapping Functions คุณจำเป็นต้องสร้างโปรเจคของคุณใหม่

Running and Querying your Project

รันโปรเจคของคุณกับ Docker

เมื่อไรก็ตามที่คุณสร้าง Subquery Project ใหม่ คุณควรจะรันโปเจค local บนคอมพิวเตอร์ของคุณเสมอเพื่อทดสอบมันก่อน. วิธีที่ง่ายที่สุดคือให้ใช้ Docker

การกำหนดค่าทั้งหมดที่ควบคุมวิธีการรันโหนด SubQuery ถูกกำหนดในสิ่งนี้ docker-compose.yml file. สำหรับโปรเจกต์ใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรที่นี่ แต่คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์และการตั้งค่าใน รันในส่วนของโปรเจกต์

ภายใต้ poject directory ให้รันคำสั่งต่อไปนี้

::: code-tabs @tab:active yarn shell yarn start:docker @tab npm shell npm run-script start:docker :::

อาจใช้เวลาสักครู่ในการดาวน์โหลดแพ็คเกจที่จำเป็นสำหรับครั้งแรก (@subql/nodeopen in new window, @subql/queryopen in new window, and Postgres) แต่ในไม่ช้า คุณจะเห็น SubQuery node ที่ทำงานอยู่ อดทนไว้

Query โปรเจกต์ของคุณ

เปิดเบราว์เซอร์ของคุณและไปที่ http://localhost:3000open in new window

คุณควรที่จะเห็น GraphQl playground แสดงใน Explorer และ schemas ที่พร้อมจะสามารถ query ได้ ที่ตำแหน่งด้านบนขวาของ playground คุณจะพบปุ่ม Docs ที่จะเปิดการร่างเอกสาร เอกสารนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและช่วยให้คุณค้นหา entities และ methods ที่คุณสามารถค้นหาได้

สำหรับ Subquery โปรเจคเริ่มต้นใหม่ คุณสามารถลองใช้ query ต่อไปนี้เพื่อดูว่ามันจะทำงานอย่างไร หรือ r เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ GraphQL Query language.

query {
 votes(
  first: 5
  orderBy: BLOCK_HEIGHT_DESC # filter: {proposalID: {equalTo: "4"}}
 ) {
  nodes {
   id
   blockHeight
   voter
   vote
  }
 }
}

You can see the final code of this project here at https://github.com/jamesbayly/juno-terra-developer-fund-votesopen in new window

เผยแพร่โปรเจกต์ SubQuery ของคุณ

SubQuery ให้บริการที่มีการจัดการฟรีเมื่อคุณปรับใช้โปรเจ็กต์ใหม่ได้ คุณสามารถปรับใช้มัน SubQuery Managed Serviceopen in new window และ query โดยใช้ Exploreropen in new window.

อ่านคำแนะนำเพื่อเผยแพร่โครงการใหม่ของคุณไปยัง SubQuery Projects

ขั้นต่อไป

ยินดีด้วย ตอนนี้คุณได้มี Subquery Project ที่กำลังทำงานอยู่บน local ที่ยอมรับการร้องขอจาก GraphQL API สำหรับการส่งข้อมูล จาก bLuna

ตอนนี้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกียวกับสร้าง Subquery project ขั้นพื้นฐาน คำถามคือ เราจะไปที่ไหนต่อ ถ้าคุณคิดว่าคุณมั่นใจ คุณสามารถข้ามไปเรียนรู้เกี่ยวกับ three key files ได้เลย The manifest ไฟล์, the GraphQL schema, และ mappings ไฟล์ภายใต้ Build section of these docs.

หรือไปที่ส่วน Academy ซึ่งมีเวิร์กช็อปเชิงลึก บทแนะนำ และตัวอย่างโครงการเพิ่มเติม เราจะดูการปรับเปลี่ยนขั้นสูงเพิ่มเติมที่นั่น และเราจะเจาะลึกลงไปที่การเรียกใช้โครงการ SubQuery โดยการเรียกใช้โครงการที่พร้อมใช้งานและโอเพ่นซอร์ส

สุดท้ายนี้ หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มเติมในการรันและเผยแพร่โปรเจกต์ของคุณ Run & Publish section ของเราสามารถให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทั้งหมดในการรันโปรเจกต์ SubQuery ของคุณและการรวบรวม GraphQL ขั้นสูง และ การ subscription features อื่นๆ