Otomatik Geçmiş Durum Takibi

... 2022-8-15 About 1 min

# Otomatik Geçmiş Durum Takibi

# Arka Plan

SubQuery, Substrate, Avalance ve diğer ağlardan istediğiniz verileri dizine eklemenize olanak tanır. Şu anda SubQuery, SubQuery tarafından dizine eklenen veri kümesindeki kayıtlı varlıkları ekleyebileceğiniz, güncelleyebileceğiniz, silebileceğiniz veya başka bir şekilde değiştirebileceğiniz, değiştirilebilir bir veri deposu olarak çalışır. SubQuery her bloğu indekslediğinden, projenizin mantığına göre her varlığın durumu güncellenebilir veya silinebilir.

Hesap bakiyelerini indeksleyen temel bir SubQuery projesi, aşağıdakine benzer bir varlığa sahip olabilir.

type Account @entity {
 id: ID! # Alice's account address
 balance: BigInt
 transfers: [Transfer]
}
1
2
3
4
5

Tarihi İndeksleme

Yukarıdaki örnekte, Alice'in DOT bakiyesi sürekli değişmektedir ve biz verileri indeksledikçe, Hesap varlığındaki bilanço özelliği değişecektir. Hesap bakiyelerini indeksleyen temel bir SubQuery projesi bu geçmiş verileri kaybeder ve yalnızca mevcut indeksleme blok yüksekliğinin durumunu saklar. Örneğin, şu anda blok 100'e endeksliyorsak, veritabanındaki veriler yalnızca Alice'in blok 100'deki hesabının durumunu temsil edebilir.

O zaman bir sorunla karşı karşıyayız. Blok 200'e indekslerken verilerin değiştiğini varsayarsak, blok 100'deki verilerin durumunu nasıl sorgulayabiliriz?

# Otomatik Geçmiş Durum Takibi

SubQuery artık tüm yeni projeler için varlıkların geçmiş durum takibini otomatik hale getiriyor. SubQuery projenizin durumunu herhangi bir blok yüksekliğinde otomatik olarak sorgulayabilirsiniz. Bu, kullanıcıların zamanda geriye gitmesine veya verilerinizin durumunun zaman içinde nasıl değiştiğini göstermesine olanak tanıyan uygulamalar oluşturabileceğiniz anlamına gelir.

Kısacası, herhangi bir SubQuery varlığı oluşturduğunuzda, güncellediğinizde veya sildiğinizde, önceki durumu geçerli olduğu blok aralığıyla birlikte saklarız. Ardından, aynı GraphQL uç noktalarını ve API'yi kullanarak belirli bir blok yüksekliğinden verileri sorgulayabilirsiniz.

# Bunu Etkinleştirme

Bu özellik, en az @subql/node@1.1.1 ve <code>@subql/query1.1.0 ile başlayan tüm yeni projeler için varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Mevcut projenize eklemek istiyorsanız, @subql/node ve @subql/query'i güncelleyin ve ardından projenizi temiz bir veritabanıyla yeniden indeksleyin.

Bu özelliği herhangi bir nedenle devre dışı bırakmak isterseniz, subql-node'da --disable-historical=true parametresini ayarlayabilirsiniz.

Başlangıçta, bu özelliğin mevcut durumu konsola yazdırılır (Geçmiş durum etkindir)..

# Tarihsel Durumu Sorgulama

GraphQL varlık filtresinde blockHeight adlı özel (isteğe bağlı) bir özellik vardır. Bu özelliği atlarsanız, SubQuery, mevcut blok yüksekliğinde varlık durumunu sorgulayacaktır.

Lütfen örnek projelerimizden birine bakın: RMRK NFT (opens new window)

5.000.000 blok yüksekliğindeki RMRK NFT'lerin sahiplerini sorgulamak için, aşağıda gösterildiği gibi blockHeight parametresini ekleyin:

query {
 nFTEntities(first: 5, blockHeight: "5000000") {
  nodes {
   name
   currentOwner
  }
 }
}
1
2
3
4
5
6
7
8

Bu RMRK NFT koleksiyonlarının sahiplerini en son blok yüksekliğinde sorgulamak için aşağıda gösterildiği gibi blockHeight parametresini atlayın.

query {
 nFTEntities(first: 5) {
  nodes {
   name
   currentOwner
  }
 }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
Last update: August 15, 2022 23:43