Bỏ qua nội dung chính

Hướng dẫn & Các Ví dụ

SubQuery TeamKhoảng 1 phút

Hướng dẫn & Các Ví dụ

Dưới đây chúng tôi sẽ liệt kê các bài hướng dẫn của chúng tôi và các ví dụ đa dạng để giúp bạn thiết lập và chạy dự án một cách dễ dàng và nhanh nhất.

Hướng dẫn

Các dự án mẫu SubQuery

Ví dụMô tảChủ đề
extrinsic-finalized-blockopen in new windowLập chỉ mục ngoại vi để chúng có thể được truy vấn bằng Hash của chúngVí dụ đơn giản nhất với một hàm block handler
block-timestampopen in new windowLập Index theo dấu thời gian cho từng block đã được hoàn thiệnMột ví dụ đơn giản khác về function call handler (xử lý lệnh gọi)
người xác thực - ngưỡngopen in new windowLập Index về mức staking tối thiểu để người xác nhận đủ điều kiện để được bầu chọn.Một ví dụ phức tạp hơn về hàm xử lý khối có tác dụng tạo lệnh gọi bên ngoài tới cho @polkadot/api để lấy thêm dữ liệu trên chuỗi
tổng-phần thưởngopen in new windowLập Index về số tiền ràng buộc để staking, phần thưởng staking và khoản phạt (slash) từ các sự kiện của block đã hoàn thiệntrình xử lý sự kiện phức tạp hơn với mối quan hệ one-to-many
mối quan hệ thực thểopen in new windowLập Index về việc chuyển số dư giữa các tài khoản và cũng lập chỉ mục lô tiện ích, nhằm tìm hiểu nội dung của các lệnh gọi bên ngoàiMối quan hệ One-to-manymany-to-many cùng với hàm extrinsic handling
kittyopen in new windowLập Index thông tin ra đời của các kitty.Hàm phức tạp để xử lý lệnh gọixử lý sự kiện, với dữ liệu được lập chỉ mục từ một chuỗi tùy chỉnh