Bỏ qua nội dung chính

Hỗ trợ Substrate EVM

SubQuery TeamKhoảng 4 phút

Hỗ trợ Substrate EVM

Chúng tôi cung cấp bộ xử lý nguồn dữ liệu tùy chỉnh cho EVM của Moonbeam và Moonriver. Nó cung cấp một cách đơn giản để lọc và lập chỉ mục cả hoạt động EVM và Substrate trên các mạng của Moonbeam với một dự án SubQuery duy nhất.

Các mạng được hỗ trợ:

Tên MạngĐiểm cuối WebsocketĐiểm cuối Dictionary
Moonbeamwss://moonbeam.api.onfinality.io/public-wshttps://api.subquery.network/sq/subquery/moonbeam-dictionary
Moonriverwss://moonriver.api.onfinality.io/public-wshttps://api.subquery.network/sq/subquery/moonriver-dictionary
Moonbase Alphawss://moonbeam-alpha.api.onfinality.io/public-wshttps://api.subquery.network/sq/subquery/moonbase-alpha-dictionary

Bạn cũng có thể tham khảo dự án ví dụ Moonriver EVM cơ bảnopen in new window với một event và call handler. Dự án này cũng được lưu trữ trực tiếp trong SubQuery Explorer tại đâyopen in new window.

Bắt đầu

 1. Thêm custom data source dưới dạng dependency fiber add @ subql / contract-processors
 2. Thêm một custom data source như được mô tả bên dưới
 3. Thêm handlers cho custom data source vào code của bạn

Thông số kỹ thuật Data Source

TrườngKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
processor.file'./node_modules/@subql/contract-processors/dist/moonbeam.js'Tệp tham chiếu đến mã data processor
processor.optionsProcessorOptionsKhôngCác tùy chọn dành riêng cho Moonbeam Processor
assets{ [key: String]: { file: String }}KhôngĐối tượng của tệp asset bên ngoài

Tuỳ chọn Processor

TrườngKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
abiStringKhôngABI được bộ xử lý sử dụng để phân tích cú pháp các đối số. Phải là key của assets
addressString or nullKhôngĐịa chỉ hợp đồng, nơi mà bắt đầu sự kiện hoặc cuộc gọi được thực hiện tới. null sẽ bắt các lệnh gọi tạo hợp đồng

MoonbeamCall

Hoạt động giống như substrate/CallHandler ngoại trừ với different handler argument và minor filtering changes.

TrườngKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
kind'substrate/MoonbeamCall'Xác định đây là một loại trình xử lý Call
filterCall FilterKhôngLọc data source để thực thi

Call Filters

TrườngKiểu dữ liệuCác ví dụMô tả
functionString0x095ea7b3, approve(address to,uint256 value)Hoặc chuỗi Function Signatureopen in new window hoặc hàm sighash dùng để lọc hàm được gọi trên hợp đồng
fromString0x6bd193ee6d2104f14f94e2ca6efefae561a4334bMột địa chỉ Ethereum đã gửi giao dịch

Handlers

Không giống như một handler thông thường, bạn sẽ không nhận được tham số SubstrateExtriuality, thay vào đó bạn sẽ nhận được một MoonbeamCall dựa trên kiểu TransactionResponseopen in new window của Ethers.

Thay đổi từ kiểu TransactionResponse:

 • Nó không có thuộc tính waitconfirmations
 • Một thuộc tính success được thêm vào để biết liệu giao dịch có thành công hay không
 • args được thêm vào nếu trường abi được cung cấp và có thể phân tích cú pháp thành công các đối số

MoonbeamEvent

Hoạt động giống như substrate/EventHandler ngoại trừ với different handler argument và minor filtering changes.

TrườngKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
kind'substrate/MoonbeamEvent'Xác định đây là một loại trình xử lý Event
filterEvent FilterKhôngLọc data source để thực thi

Event Filters

TrườngKiểu dữ liệuCác ví dụMô tả
topicsString arrayTransfer(address indexed from,address indexed to,uint256 value)Bộ lọc chủ đề tuân theo bộ lọc nhật ký Ethereum JSON-PRC, bạn có thể tìm thêm tài liệu tại đâyopen in new window.

Ghi chú về các topic:

Có một vài cải tiến từ các bộ lọc nhật ký cơ bản:

 • Các Topics không cần thêm 0
 • Các chuỗi Event Fragmentopen in new window có thể được cung cấp và tự động chuyển đổi thành id của chúng

Handlers

Không giống như một handler thông thường, bạn sẽ không nhận được tham số SubstrateEvent, thay vào đó bạn sẽ nhận được một MoonbeamEvent dựa trên kiểu Logopen in new window của Ethers.

Thay đổi từ kiểu Log:

 • args được thêm vào nếu trường abi được cung cấp và có thể phân tích cú pháp thành công các đối số

Data Source ví dụ

Đây là phần trích xuất từ tệp manifest project.yaml.

dataSources:
 - kind: substrate/Moonbeam
  startBlock: 752073
  processor:
   file: './node_modules/@subql/contract-processors/dist/moonbeam.js'
   options:
    # Phải là key của assets
    abi: erc20
    # Địa chỉ hợp đồng (hoặc địa chỉ người nhận nếu chuyển khoản) để lọc, nếu `null` phải dành cho việc tạo hợp đồng
    address: '0x6bd193ee6d2104f14f94e2ca6efefae561a4334b'
  assets:
   erc20:
    file: './erc20.abi.json'
  mapping:
   file: './dist/index.js'
   handlers:
    - handler: handleMoonriverEvent
     kind: substrate/MoonbeamEvent
     filter:
      topics:
       - Transfer(address indexed from,address indexed to,uint256 value)
    - handler: handleMoonriverCall
     kind: substrate/MoonbeamCall
     filter:
      ## Hàm có thể là đoạn hàm hoặc chữ ký
      # function: '0x095ea7b3'
      # function: '0x7ff36ab500000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
      # function: approve(address,uint256)
      function: approve(address to,uint256 value)
      from: '0x6bd193ee6d2104f14f94e2ca6efefae561a4334b'

Text
Xpath: /pre/code

Những hạn chế đã biết

 • Hiện tại không có cách nào để truy vấn trạng thái EVM trong một handler
 • Không có cách nào để lấy biên lai giao dịch bằng handlers
 • Các thuộc tính blockHash hiện không được xác định, thuộc tính blockNumber có thể được sử dụng để thay thế