Vật liệu xây dựng thương hiệu

Tất cả các đặc điểm thương hiệu của SubQuery là độc quyền và chúng tôi rất coi trọng thương hiệu của mình.

Nếu bạn chọn sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng, thiết kế hoặc đặc điểm nhãn hiệu nào khác, vui lòng thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn tại đây hoặc liên hệ với chúng tôi qua phương tiện truyền thông xã hội để được giải thích rõ.

Nếu có thắc mắc, xin hãy đặt câu hỏi!

Tệp Figma có thể xuất

Tệp Figma của chúng tôi có một bộ sưu tập đầy đủ tất cả các tài sản thương hiệu (biểu trưng, ​​phông chữ, màu sắc, hình ảnh, v. v.) để xuất.

Figma - Tài nguyên thương hiệu SubQueryopen in new window

Gói tài sản thương hiệu

Gói tài sản thương hiệu ZIP nhỏ hơn: public_branding.zipopen in new window.