Bắt đầu nhanh với Cosmos

SubQuery TeamKhoảng 9 phút

Bắt đầu nhanh với Cosmos

Trong hướng dẫn bắt đầu nhanh này, chúng ta sẽ bắt đầu với một dự án khởi động Cosmos đơn giản trong Mạng Juno và sau đó kết thúc bằng cách lập chỉ mục một số dữ liệu thực tế. Đây là cơ sở tuyệt vời để bắt đầu khi phát triển Dự án SubQuery của riêng bạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm hướng dẫn cho Substrate/Polkadot, bạn có thể đọc Hướng dẫn bắt đầu nhanh cụ thể dành cho Substrate/Polkadot.

Sau khi hoàn thành xong hướng dẫn này, bạn sẽ có một dự án SubQuery đang hoạt động chạy trên nút SubQuery với điểm cuối GraphQL mà có thể truy vấn dữ liệu từ đó.

Nếu bạn chưa sẵn sàng, chúng tôi khuyên bạn nên tự làm quen với thuật ngữ được sử dụng trong SubQuery.

Mục tiêu của hướng dẫn nhanh này là điều chỉnh dự án khởi động tiêu chuẩn để bắt đầu lập chỉ mục tất cả các phiếu bầu trên Terra Developer Fundopen in new window (cũng đóng góp cho SubQuery) từ Cosmos, chỉ mất 10-15 phút

Bạn có thể xem code cuối cùng của dự án này tại https://github.com/jamesbayly/juno-terra-developer-fund-votesopen in new window

Chuẩn bị

Môi trường phát triển địa phương

Cài đặt CLI SubQuery

Cài đặt SubQuery CLI tổng thể trên terminal của bạn bằng cách sử dụng NPM:

# NPM
npm install -g @subql/cli

Xin lưu ý rằng chúng tôi KHÔNG khuyến khích sử dụng yarn global để cài đặt @subql/cli do khả năng quản lý dependency kém có thể dẫn đến lỗi.

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể chạy lệnh help để xem các lệnh có sẵn của CLI và cách sử dụng chúng

subql help

Khởi tạo Dự án khởi đầu SubQuery

Cosmos vẫn chưa được hỗ trợ trong CLI của SubQuery (subql), để bắt đầu với Juno clone hoặc fork dự án khởi đầuopen in new window.

Sau khi quá trình khởi tạo hoàn tất, bạn sẽ thấy một thư mục có tên dự án của bạn đã được tạo bên trong thư mục. Nội dung của thư mục này phải giống với nội dung được liệt kê trong Cấu trúc thư mục.

Cuối cùng, trong thư mục dự án, chạy lệnh sau để cài đặt các phụ thuộc của dự án mới.

::: code-tabs @tab:active yarn shell cd PROJECT_NAME yarn install