Bắt đầu nhanh với Polkadot

SubQuery TeamKhoảng 10 phút

Bắt đầu nhanh với Polkadot

Trong hướng dẫn nhanh này, chúng ta sẽ bắt đầu với một dự án Substrate/Polkadot đơn giản và sau đó kết thúc bằng cách lập chỉ mục một số dữ liệu thực tế. Đây là cơ sở tuyệt vời để bắt đầu khi phát triển Dự án Substrate/Polkadot với SubQuery của riêng bạn.

Sau khi hoàn thành xong hướng dẫn này, bạn sẽ có một dự án SubQuery đang hoạt động chạy trên nút SubQuery với điểm cuối GraphQL mà có thể truy vấn dữ liệu từ đó.

Nếu bạn chưa sẵn sàng, chúng tôi khuyên bạn nên tự làm quen với thuật ngữ được sử dụng trong SubQuery.

Mục tiêu của hướng dẫn bắt đầu nhanh này là điều chỉnh dự án khởi đầu tiêu chuẩn để bắt đầu lập chỉ mục tất cả các giao dịch từ Polkadot, nó chỉ mất 10-15 phút

Chuẩn bị

Môi trường phát triển Local

Cài đặt CLI SubQuery

Cài đặt SubQuery CLI cục bộ trên thiết bị đầu cuối của bạn bằng cách sử dụng NPM:

# NPM
npm install -g @subql/cli

Xin lưu ý rằng chúng tôi KHÔNG khuyến khích sử dụng yarn global để cài đặt @subql/cli do quản lý phụ thuộc kém có thể dẫn đến lỗi xuống dòng.

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể chạy lệnh help để xem các lệnh có sẵn của CLI và cách sử dụng chúng:

subql help

Khởi tạo Dự án khởi đầu SubQuery

Bên trong thư mục mà bạn muốn tạo một dự án SubQuery, hãy chạy lệnh sau để bắt đầu.

subql init

Bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi khi dự án SubQuery được khởi tạo:

  • Project name: Tên dự án SubQuery của bạn
  • Network family: Một mạng blockchain layer-1 mà dự án SubQuery này sẽ được phát triển để lập chỉ mục. Sử dụng các phím mũi tên để chọn từ các tùy chọn có sẵn. Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng "Substrate"
  • Network: Network cụ thể mà dự án SubQuery này sẽ được phát triển để lập chỉ mục. Sử dụng các phím mũi tên để chọn từ các tùy chọn có sẵn. Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng "Polkadot"
  • Template project: Chọn một dự án mẫu SubQuery sẽ cung cấp một điểm khởi đầu để bắt đầu phát triển. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn dự án "subql-starter".
  • RPC endpoint: Cung cấp HTTPS URL cho RPC endpoint đang chạy, sẽ được sử dụng mặc định cho dự án này. Bạn có thể nhanh chóng truy cập các điểm cuối công khai cho các mạng Polkadot khác nhau, tạo node chuyên dụng riêng của mình bằng cách sử dụng OnFinalityopen in new window hoặc chỉ sử dụng điểm cuối Polkadot mặc định. Nút RPC này phải là một nút lưu trữ (có trạng thái chuỗi đầy đủ). Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng giá trị mặc định "https://polkadot.api.onfinality.io"
  • Git repository: Cung cấp Git URL cho repo mà dự án SubQuery này sẽ được lưu trữ (khi được lưu trữ trong SubQuery Explorer) hoặc chấp nhận giá trị mặc định được cung cấp.
  • Authors: Nhập chủ sở hữu của dự án SubQuery này tại đây (ví dụ: tên của bạn!) Hoặc chấp nhận giá trị mặc định đã cung cấp.
  • Description: Cung cấp một đoạn giới thiệu ngắn về dự án của bạn, mô tả dự án chứa dữ liệu gì và người dùng có thể làm gì với dự án đó hoặc chấp nhận giá trị mặc định đã cung cấp.
  • Version: Nhập số phiên bản tùy chỉnh hoặc sử dụng mặc định (1.0.0)
  • License: Cung cấp giấy phép phần mềm cho dự án này hoặc chấp nhận giấy phép mặc định (MIT)

Sau khi quá trình khởi tạo hoàn tất, bạn sẽ thấy một thư mục có tên dự án của bạn đã được tạo bên trong thư mục. Nội dung của thư mục này phải giống với nội dung được liệt kê trong Cấu trúc thư mục.

Cuối cùng, trong thư mục dự án, chạy lệnh sau để cài đặt các phụ thuộc của dự án mới.

::: code-tabs @tab:active yarn shell cd PROJECT_NAME yarn install