3. Tiếp theo là gì?

... 2022-10-5 Khoảng 1 phút

# 3. Tiếp theo là gì?

Bây giờ bạn đã hiểu rõ về cách xây dựng một dự án SubQuery cơ bản, các bước tiếp theo trong hành trình của bạn là gì?

  • Giờ đây, bạn có thể dễ dàng xuất bản dự án của mình. SubQuery provides a managed service solution where you can deploy your new project. Bạn có thể triển khai nó trên SubQuery Projects (opens new window) và truy vấn nó bằng cách sử dụng Explorer (opens new window) của chúng tôi. Đọc hướng dẫn đầy đủ này về cách xuất bản dự án mới của bạn lên SubQuery Projects.

  • Để tìm hiểu sâu hơn về tài liệu dành cho nhà phát triển, hãy chuyển đến phần Xây dựng và tìm hiểu thêm về ba tệp chính: tên tệp kê khai, lược đồ GraphQL và tệp ánh xạ.

  • Nếu bạn muốn thực hành với các ví dụ thực tế hơn, thì hãy truy cập phần Khóa học của chúng tôi và tìm hiểu các khái niệm quan trọng với các bài tập liên quan và sách bài tập trong phòng thực hành. Nhận quyền truy cập vào các dự án mã nguồn mở và có sẵn, đồng thời có được trải nghiệm thực tế với các dự án SubQuery.

  • Cuối cùng, nếu bạn muốn khám phá thêm các cách để chạy và xuất bản dự án của mình, hãy tham khảo phần Run & Publish. Nhận thông tin đầy đủ về tất cả các cách để chạy dự án SubQuery của bạn, cùng với các tính năng theo dõi và tổng hợp GraphQL nâng cao.

Cập nhật gần nhất lúc: October 5, 2022 01:44