Bỏ qua nội dung chính

Người tiêu dùng

SubQuery TeamKhoảng 3 phút

Người tiêu dùng

Người tiêu dùng là gì?

Người tiêu dùng là người tham gia vào mạng SubQuery và là một cá nhân hoặc tổ chức trả tiền cho dữ liệu blockchain được xử lý và tổ chức từ Mạng SubQuery. Người tiêu dùng thực hiện các yêu cầu đối với Mạng SubQuery một cách hiệu quả về dữ liệu cụ thể và đổi lại sẽ trả một số tiền SQT đã thỏa thuận.

Người tiêu dùng thường là các nhà phát triển dApp (ứng dụng phi tập trung), các công ty phân tích dữ liệu, mạng blockchain, nhà phát triển phần mềm trung gian hoặc thậm chí các công ty tổng hợp web cần truy cập vào dữ liệu blockchain để cung cấp dịch vụ cho người dùng cuối của họ.

Yêu cầu của Người tiêu dùng

Không có yêu cầu nào để trở thành người tiêu dùng SubQuery. Tuy nhiên, Người tiêu dùng sẽ cần phải hiểu làm thế nào để có được SQT, làm thế nào để quảng cáo yêu cầu dữ liệu của họ và làm thế nào để xử lý dữ liệu JSON được trả lại.

Người tiêu dùng cũng có thể cần phải hiểu làm thế nào để tạo các dự án SubQuery được Lập chỉ mục hoặc ký hợp đồng này hoạt động để có được dữ liệu ở định dạng họ cần.

Giá dịch vụ

Chi phí truy vấn dữ liệu trên blockchain sẽ dựa trên cung và cầu và sẽ tương đương với các dịch vụ tương tự khác hiện có. Ưu điểm của một mạng lưới và hệ sinh thái mở và minh bạch là cạnh tranh được khuyến khích để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Người tiêu dùng.

Các lựa chọn thanh toán cho Người tiêu dùng?

Để linh hoạt, Người tiêu dùng có 3 tùy chọn thanh toán để trả cho dữ liệu blockchain. Đó là:

  • Dùng đến đâu thanh toán đến đó (PAYG)
  • Thỏa thuận dịch vụ kín
  • Thỏa thuận dịch vụ mở

Bạn có thể đọc thêm về các phương thức thanh toán khác nhau, cách chúng hoạt động và ưu/nhược điểm trên bài viết Phương thức thanh toán.

Câu hỏi thường gặp

Vơi tư cách là Người tiêu dùng, tôi có thể chọn 1 hay nhiều Người lập chỉ mục không?

Trừ khi thỏa thuận dịch vụ kín đang được sử dụng, sẽ có một hoặc nhiều Người lập chỉ mục lập chỉ mục một dự án SubQuery. Người tiêu dùng có quyền lựa chọn khi quyết định Người lập chỉ mục để đọc dữ liệu từ đó. Thông thường, Người tiêu dùng sẽ chọn Người lập chỉ mục có độ trễ thấp nhất và đáng tin cậy nhất. Người tiêu dùng có thể kết hợp chuyển đổi dự phòng tự động và đọc dữ liệu từ một Người lập chỉ mục khác nếu lần đầu tiên bị lỗi hoặc không phản hồi.

Điều gì xảy ra nếu một Người lập chỉ mục ngoại tuyến?

Trừ khi Thỏa thuận Dịch vụ Kín đang được sử dụng và nếu có nhiều hơn một Người lập chỉ mục lập chỉ mục dự án SubQuery của bạn, nó sẽ chỉ đơn giản là vấn đề chuyển sang Một Người lập chỉ mục khác. Kịch bản lý tưởng sẽ bao gồm các chiến lược như giám sát cảnh báo để được thông báo về các vấn đề tiềm ẩn và định tuyến và bộ nhớ đệm thông minh.