Mã thông báo SubQuery (SQT)

SubQuery TeamKhoảng 4 phút

Mã thông báo SubQuery (SQT)

Mạng SubQuery được cung cấp năng lượng bởi Mã thông báo SubQuery (SQT).

Mã thông báo SubQuery (SQT) được thiết kế như một mã thông báo tiện ích cung cấp năng lượng cho Mạng SubQuery, cung cấp động lực cho sự tham gia, cũng như phục vụ như một phương tiện trao đổi cho các giao dịch trong Mạng SubQuery. Người tiêu dùng dữ liệu sẽ cam kết SQT để đổi lấy dữ liệu từ Người lập chỉ mục và SQT này sẽ được phân phối giữa Người lập chỉ mục dựa trên phương thức thanh toán đã chọn.

Mã thông báo này có cơ chế tiện ích và khuyến khích thúc đẩy mạng, tuy nhiên, mạng ban đầu không được thiết kế với mã thông báo. Mạng được thiết kế để cung cấp giá trị nơi Người lập chỉ mục có thể lập chỉ mục, tổng hợp và sau đó phân phát dữ liệu blockchain và cung cấp dữ liệu này với tốc độ và sự đơn giản cho Người tiêu dùng, người mà cần dữ liệu blockchain để cung cấp năng lượng cho các ứng dụng của họ. SQT là một giải pháp tự nhiên cho phép các bên tham gia thị trường giao dịch và chuyển nhượng giá trị. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng giá trị cơ bản của SubQuery thúc đẩy giá trị của mã thông báo chứ không phải ngược lại.

Không có ý định cho SQT được sử dụng như một phương tiện trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ bên ngoài Mạng SubQuery. SQT không đại diện hoặc trao cho chủ sở hữu bất kỳ quyền nào, quyền sở hữu, quyền lợi hoặc sự tham gia, quyền sở hữu, cổ phần và/hoặc quản lý SubQuery theo bất kỳ cách nào. SQT sẽ không đảm bảo cho chủ sở hữu có bất kỳ lời hứa nào về phí, cổ tức, doanh thu, lợi nhuận hoặc lợi nhuận đầu tư.

Tokenomics

Xin lưu ý rằng Kế hoạch phân bổ mã thông báo SQT và Lịch trả mã thông báo sau đây vẫn có thể thay đổi.

Nguồn cung

Nguồn cung ban đầu sẽ là 10 tỷ tokens.

Lạm phát

Lạm phát sẽ xấp xỉ ~2% mỗi năm. Nó sẽ được sử dụng để giúp SubQuery Foundation khởi động mạng bằng cách hỗ trợ Người lập chỉ mục trong giai đoạn khởi chạy ban đầu, nơi số lượng Người tiêu dùng vẫn sẽ tăng lên.

Phân bổ

Phân bổ mã thông báo như sau:

phân bổ mã thông báo

Ngay từ đầu, SubQuery đã tập trung vào việc xây dựng giá trị trong cộng đồng và mục tiêu này tiếp tục với việc phân bổ mã thông báo lớn nhất (44%) được phân bổ cho Cộng đồng và SubQuery Foundation.

Quỹ dự kiến sẽ được thành lập vào đầu năm 2022, sẽ quản lý việc quản trị và tăng trưởng trong tương lai của hệ sinh thái và quyền sở hữu Mạng SubQuery sẽ thuộc về SubQuery Foundation ban đầu. Sở dĩ có sự phân bổ lớn này bởi chúng tôi đã cân nhắc việc đầu tư trong tương lai vào sự phát triển và hoạt động của Mạng lưới cũng như các động lực tăng trưởng chính của hệ sinh thái. Việc này bao gồm các khoản tài trợ và ưu đãi/sự kiện hệ sinh thái cũng như các hoạt động tiếp thị khác bao gồm thưởng phát hiện lỗi và thưởng khuyến khích trong mạng chính.

Các nhà đầu tư sớm trong cả hai vòng Hạt giống và Seri A của chúng tôi có mức phân bổ tổng cộng là 27%. Đối với của các nhà đầu tư Hạt giống của chúng tôi, SubQuery rất biết ơn tầm nhìn ban đầu và cam kết của họ để xây dựng giai đoạn đầu của SubQuery. Sau đó, sự phát triển của chúng tôi đã được đẩy nhanh với sự hỗ trợ của các nhà đầu tư Seri A, những người đã cho phép chúng tôi đưa dự án lên một tầm cao mới.

Đối với việc bán công khai, 9% nguồn cung token sẽ được phân bổ qua ít nhất hai vòng tuần tự. Cấu trúc và thời gian chính xác của các vòng này có thể được tìm thấy tại đâyopen in new window.

Cuối cùng, Đội ngũ SubQuery và các Đối tác khi khởi chạy sẽ được phân bổ 20% nguồn cung token để đền đáp cho những đóng góp của họ trong việc xây dựng và thúc đẩy dự án ngay từ ban đầu.

Lịch phân bổ

Chúng tôi đã thiết kế lịch trình phân bổ của mình để thể hiện cam kết của các bên liên quan khác nhau. Hình ảnh bên dưới minh họa việc phát hành token SQT cho mỗi người tham gia theo thời gian. Quá trình mở khoá token đầy đủ diễn trong vòng 5 năm (60 tháng) kể từ khi ra mắt.

lịch phân bổ

Lịch trình phân bổ cho mỗi người tham gia đã được thiết kế để tạo ra giá trị lâu dài cho dự án và tạo niềm tin cho chủ sở hữu mã thông báo. Có lẽ điều quan trọng nhất ở đây là đội ngũ chủ chốt sẽ có thời gian khóa 24 tháng trong khi một số người tham gia vòng mở bán công khai có thể tự do trải nghiệm tiện ích của token ngay khi ra mắt.

Quỹ và Cộng đồng sẽ có khoảng 30% token phân bổ được mở khóa ngay từ đầu để đáp ứng nhu cầu hoạt động của việc khởi chạy và quảng bá mainnet, phần còn lại sẽ mở khoá dần dần trong 5 năm.